Logo
  • DONALD
  • BADANIE: POLACY EMIGRUJĄ NA CORAZ DŁUŻEJ, CORAZ RZADZIEJ WRACAJĄ I ODWIEDZAJĄ POLSKĘ

Badanie: Polacy emigrują na coraz dłużej, coraz rzadziej wracają i odwiedzają Polskę

16.09.2023, 14:30
Narodowy Bank Polski od 2007 roku prowadzi
badania ankietowe wśród Polaków
przebywających
za granicą
. Początkowo były one realizowane co roku, jednak od 2018 roku odbywają się one co dwa lata.
Ostatnie badanie prowadzono od grudnia 2022 roku do stycznia 2023 roku na próbie 1000 respondentów w Wielkiej Brytanii, 1000 respondentów w Niemczech i 500 w Niderlandach.
Z badania wynika, że Polska emigracja zagraniczna ma w większości coraz
bardziej długookresowy charakter.
Najbardziej osiadły charakter ma mieć emigracja do Wielkiej Brytanii:
"Ponad połowa emigrantów przebywa za granicą nieprzerwanie od 2015 r. lub dłużej. Jedynie w przypadku Niderlandów widoczne jest znaczące zasilenie nowymi emigrantami w ostatnich latach i również emigrantów z Niderlandów charakteryzuje największa mobilność, jednak w porównaniu z wynikami poprzedniego badania emigracja w tym kraju nabiera cech osiedleńczych" - napisano w raporcie przedstawiającym wyniki badania.
"Najbardziej osiadły charakter ma natomiast emigracja w Wielkiej Brytanii
. Dla większości emigrantów obecny pobyt za granicą jest jednocześnie ich pierwszym pobytem w tym kraju i na emigracji w ogóle. O postępującym procesie osiedlania się Polaków za granicą świadczy dodatkowo rosnący odsetek osób mieszkających tam z najbliższą rodziną oraz coraz niższa częstotliwość wizyt w Polsce" - dodano.
Z trzech badanych krajów od czasu ostatniego badania najwięcej
nowych emigrantów z Polski napłynęło do Niemiec i Holandii
. Są to głównie młodzi ludzie, którzy nie mają doświadczenia w migracjach zagranicznych.
Zauważalna ma być także
stabilizacja w zatrudnieniu
migrantów z Polski:
"We wszystkich trzech krajach wykonywanie pracy najemnej deklaruje większość respondentów. Związane z tym trendem zmiany to istotny spadek odsetka osób niepracujących oraz wykonujących prace dorywcze, oraz spadek liczby godzin pracy tygodniowo. Zmiany te są po części kontynuacją trendu zaobserwowanego już w 2016 r. polegającego na podejmowaniu przez Polaków bardziej długotrwałych form zatrudnienia. Jednak na tempo i zakres zmian dotyczących Polaków na emigracji wpłynęła w pewnym zakresie pandemia Covid-19 i Brexit" - napisano.
Jeśli chodzi o główne sektory, w których zatrudnieni są migranci z Polski, to
w Niemczech jest to przemysł, rolnictwo, handel, budownictwo oraz hotelarstwo i gastronomia.
W
Wielkiej Brytanii przemysł oraz hotelarstwo i gastronomia
, a w
Niderlandach rolnictwo i przemysł.
W porównaniu do poprzedniego badania widoczny jest zauważalny odsetka osób pracujących w ochronie zdrowia i opiece społecznej. Polacy przede wszystkim pracują jako robotnicy i rzemieślnicy wykwalifikowani.
Jeśli chodzi o wskazywanie przez polskich migrantów przyczyn powrotu do kraju, to w pierwszej kolejności "wymieniana była sytuacja rodzinna oraz zdrowie, a poziom wynagrodzeń dopiero w trzeciej kolejności":
"Wyjątkiem była obawa przed brakiem pracy, którą wskazało jako możliwy czynnik powrotu aż 57 proc. osób przebywających w Wielkiej Brytanii, co możne wynikać z obaw dotyczących problemów gospodarczych po brexicie. Relatywny poziom wynagrodzeń w Polsce jest czynnikiem branym pod uwagę w kontekście powrotu przez 80 proc. emigrantów w Niderlandach, ale tylko ok. 45 proc. w Wielkiej Brytanii i 55 proc. w Niemczech" - napisano.
Respondentów zapytano także o ich
opinie dotyczące wpływu wybuchu wojny na Ukrainie na ich decyzje o pozostaniu na emigracji
. Te były jednak dość zróżnicowane. W Wielkiej Brytanii dość duża grupa emigrantów uznała, że ze względu na bezpieczeństwo będzie wolała pozostać na emigracji dłużej. Polacy przebywający w Wielkiej Brytanii oraz Niderlandach wskazywali także na ryzyko osłabienia kursu złotego w rezultacie wojny.

Hej, przypominamy tylko:

1. Szanujemy nawet ostrą dyskusję i wolność słowa, ale nie agresję. Przemocowe treści będą usuwane.

2. W komentarzach można swobodnie używać embedów z mediów społecznościowych.

3. Polecamy założenie konta, dzięki temu możesz zobaczyć wszystkie swoje dyskusje w jednym miejscu i dodać coś (👉 Sortownia), co trafi na stronę główną.

4. Jeżeli chcesz Donalda bez reklam, dołącz do naszych patronów: https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA