Logo
  • DONALD
  • ADAM BODNAR KOLEJNYM PRAWNIKIEM STWIERDZAJĄCYM, ŻE NAKAZ MASECZEK JEST NIEKONSTYTUCYJNY

Adam Bodnar kolejnym prawnikiem stwierdzającym, że nakaz maseczek jest niekonstytucyjny

14.10.2020, 12:36
Rzecznik Praw Obywatelskich
w piśmie skierowanym do premiera apeluje, aby nakaz noszenia maseczek uregulować zgodnie z prawem.
Adam Bodnar
to kolejny prawnik, który zwraca uwagę, że
został on wprowadzony niezgodnie z Konstytucją
. Zaznacza przy tym, że
nie kwestionuje zasadności stosowania maseczek
Bodnar podkreśla, że zgodnie z Konstytucją,
nakaz zasłaniania nosa i ust powinien zostać wprowadzony w drodze ustawy
,
a nie rządowego rozporządzenia
. Dowodzi, że ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 2008 roku pozwala nakładać różne obowiązki profilaktyczne tylko na osoby chore lub podejrzane o zachorowanie. 
"Tym samym o
bowiązek zakrywania ust i nosa wprowadzony w rozporządzeniu nie może dotyczyć każdego
- niezależnie od oceny jego stanu zdrowia w aspekcie zagrożenia epidemią" - tłumaczy rzecznik. 
Bodnar przypomina, że już w maju alarmował o niezgodności rozporządzenia z obowiązującym prawem.
"Niestety, wystąpienie to nie przyniosło oczekiwanego rezultatu w postaci przeprowadzenia takich zmian w przepisach prawa, które usunęłyby wskazane naruszenie praw i wolności obywatelskich. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa zostały wydane na niezmienionej podstawie prawnej" - pisze do premiera. 
Rzecznik wskazuje, że to "wykroczenie Rady Ministrów poza delegację ustawową"
niesie za sobą konsekwencje: wpływa na efektywne egzekwowanie obowiązku noszenia maseczek.
 Przypomina przykład sądu w Kościanie, który odmówił wszczęcia postępowania w sprawie o nienoszenie maseczki właśnie ze względu na wątpliwości co do zgodności nakazu z prawem. 
"Takie jednostkowe orzeczenie może mieć znaczenie dla kształtowania się dalszego orzecznictwa sądów powszechnych"
- czytamy.
Zobacz też:
 

Hej, jesteś na Donald.pl

Jesteśmy niezależnym portalem, który sprawdza informacje i podaje ich źródła. Piszemy o ciekawych i ważnych wydarzeniach, o ludziach i o popkulturze. Walczymy o więcej dystansu i zdrowego rozsądku w polskich mediach.

 

Chcesz nam pomóc zmieniać polskie media? Przeczytaj nasz manifest na Patronite: https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA