Logo
  • DONALD
  • SONDAŻ: 67% CHCIAŁOBY, ŻEBY RZĄD PRZESTAŁ ROBIĆ FIKOŁKI Z PRAWORZĄDNOŚCIĄ I PRZYTULIŁ MILIARDY EURO Z UE

Sondaż: 67% chciałoby, żeby rząd przestał robić fikołki z praworządnością i przytulił miliardy euro z UE

02.10.2022, 13:30
W tym tygodniu
Komisja Europejska potrąciła Polsce
, kolejną już, szóstą transzę kar za brak pełnego wykonania orzeczenia TSUE z lipca zeszłego roku. Ostatnia decyzja dotycząca potracenia kary zapadła 23 września. Chodzi o
33 mln euro
za okres od 26 maja do 27 czerwca. Dotychczas Polska straciła już
w sumie 1 mld 126 mln zł
tytułem niezapłaconych kar.
Komisja Europejska domaga się realizacji tzw. kamieni milowych. Poprawna ich realizacja wiązałaby się z zawieszenie przepisów ustawy kagańcowej, a także części nowych przepisów z "ustawy Dudy", które wyłączają możliwość badania statusu sędziego ze względu na okoliczności jego powołania.
OKO.press zleciło Ipsos przeprowadzenie sondażu, który odpowiedziałby na pytanie, co o sprawie sądzą Polacy. Badani zostali zapytani, "
czy rząd PiS powinien podporządkować się zaleceniom Unii Europejskiej w sprawie przestrzegania praworządności
i w ten sposób zakończyć spór z Unią Europejską, która blokuje wypłatę pieniędzy z Funduszu Odbudowy w wysokości 57 miliardów euro?”.
Okazuje się, że aż
67 procent badanych uważa, że PiS powinien się dostosować do zaleceń KE
i zakończyć ten spór. Tylko 29 procent nie zgadza się z opinią, że w kwestii praworządności należy dostosować się do wymogów UE. Po dokładnej analizie wyników badania można stwierdzić, że w każdej grupie zawodowej przeważa odpowiedź, że rząd powinien się zastosować do wskazań UE.
Wśród rolników to 52 procent, robotników - 65 procent, osób bezrobotnych - 59 procent, emerytów i rencistów 48 procent, właścicieli firm - 77 procent, pracowników administracji i usług - 73 procent, kierowników i specjalistów - 84 procent.
Jeśli chodzi o podział ankietowanych
ze względu na wiek
, to w grupie wiekowej
18-29 lat
wskaźnik dla odpowiedzi za porozumieniem z KE osiągnął
86 procent
. W grupie badanych 30-39 lat wyniósł 73 procent, wśród 40-49 latków - 74 procent, wśród 50-59 latków - 58 procent.
Z kolei w najstarszej grupie wiekowej, czyli
60 plus
, za zakończeniem sporu z KE opowiedziało się
50 procent
badanych w tej grupie.
Serwis zwraca uwagę, że stanowisko w tej sprawie determinowały jednak przede wszystkim
preferencje wyborcze
. Wyborcy opozycji tj.
KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL
niemal jednomyślnie
oczekują podporządkowania się rządu wymogom UE.
Co ciekawe wyborcy antyunijnej Konfederacji podzielili się w tej sprawie pół na pół. 46 procent opowiedziało się za zakończeniem sporu, a 46 procent stwierdziło, że Polska nie powinna ulegać UE.
Z kolei 68 procent wyborców PiS uważa, że rząd nie powinien podejmować działań, które zakończą spór z UE.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA