Logo
  • DONALD
  • NOWY PRZEDMIOT W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH - HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ, MA ZASTĄPIĆ WOS

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych - historia i teraźniejszość, ma zastąpić WOS

09.11.2021, 10:45
fot. East News
Ministerstwo Edukacji i Nauki
poinformowało na swojej stronie internetowej o kolejnych
zmianach
, które zaczną obowiązywać w szkołach od 1 września 2022 roku. Uczniowie szkół ponadpodstawowych w planach znajdą
nowy przedmiot - "historia i teraźniejszość"
, która ma zastąpić dotychczas obowiązującą
"wiedzę o społeczeństwie"
. Przedmiot ma pojawić się w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej.
Jak informuje ministerstwo "wiedza o społeczeństwie" w zakresie rozszerzonym dla uczniów technikum i liceum pozostaje bez zmian. 
Jeszcze w grudniu do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafi projekt podstawy programowej przedmiotu "historia i teraźniejszość". Według przekazanych informacji na zakres przedmiotu będzie składała się obecna podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym oraz zagadnienia z historii najnowszej - dzieje powojenne od 1945 r. do 2015 r., Polska i świat.
"Można powiedzieć, że to uzupełniona i poszerzona kontynuacja kursu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie realizowanego w klasie VIII szkoły podstawowej. Będzie też zapewniona korelacja z podstawą programową historii w szkołach ponadpodstawowych, tak aby treści z zakresu historii najnowszej powtarzały się jedynie na tyle, na ile jest to konieczne. Treści z dotychczasowego przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym zostaną wkomponowane w kontekst historyczny, co umożliwi uczniom lepsze zrozumienie złożonych procesów historycznych oraz społeczno-politycznych" - można przeczytać na stronie ministerstwa.
Celem zmian jest "zwiększenie zakresu zagadnień związanych z historią najnowszą w edukacji historycznej uczniów szkół ponadpodstawowych"
.
"Edukacja historyczna w szkole powinna rozwijać nie tylko zainteresowanie przeszłością i dostarczać wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń czy najwybitniejszych postaci z dziejów Polski i dziejów powszechnych. Jej zadaniem jest przede wszystkim wyposażanie uczniów w umiejętności kluczowe z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania w świecie współczesnym, takie jak analizowanie, wnioskowanie i samodzielne ocenianie wydarzeń. Świadomość historyczna oraz umiejętności kształtowane i rozwijane na lekcjach historii umożliwiają młodym ludziom dostrzeganie związków między współczesnością a przeszłością, kształtowanie postaw patriotycznych, krytyczne i racjonalne ocenianie wydarzeń, jak również kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec dorobku cywilizacyjnego innych kultur lub narodów. Z tych względów edukacja historyczna wymaga odpowiednich zmian, które będą sprzyjać osiąganiu tych celów" - wytłumaczono na stronie ministerstwa.
Co więcej, wśród zmian dla uczniów szkół ponadpodstawowych znajdzie się także poszerzenie zakresu nauczania dla przedmiotu historia o wydarzenia z okresu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (od 2004 r. do 2015 r.). 
Jeśli chodzi o wymiar godzin nowego przedmiotu, to będzie on wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot wiedza o społeczeństwie. Wymiar godzin historii w cyklu kształcenia w zakresie podstawowym zmieni się z obecnych 8 i będzie wynosił 7.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Dzięki, że jesteś na Donald.pl. Zobacz nasz manifest na Patronite, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

* Sprawdź nasz kanał na Telegramie - codziennie wysyłamy tu najważniejsze wiadomości: https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA