Lewica. Prawica. Bogaci.

Arcybiskup Gądecki: potrzebujemy nawrócenia ekologicznego

fot. EastNews
Metropolita poznański,
abp Stanisław Gądecki
przewodniczył dziś mszy świętej z okazji 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Podczas homilii mówił o
kryzysie ekologicznym
i potrzebie "
ekologicznego nawrócenia".
- Lasy państwowe to wielkie, wspólne dobro każdego kraju - mówił. 
-
Niektórzy chrześcijanie drwią z troski o środowisko naturalne.
Inni są bierni i niechętnie zmieniają swoje przyzwyczajenia. Tymczasem dzisiejszy
kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego wewnętrznego nawrócenia
.
Potrzebujemy nawrócenia ekologicznego
, bo bycie obrońcami dzieła Bożego stanowi istotną część uczciwego życia.
Abp Gądecki powoływał się na
papieża Franciszka
, podkreślając, że aby sprostać wyzwaniom, przed którymi staje współczesny świat, "nie wystarczy tylko to, by każdy z nas był lepszy".
- Na problemy społeczne odpowiada się więziami wspólnotowymi, a nie samą sumą dóbr indywidualnych. Potrzebne jest połączenie wszystkich sił i jedność w działaniu. Nawrócenie ekologiczne - niezbędne do stworzenia dynamiki trwałej zmiany – winno więc być nawróceniem wspólnotowym - tłumaczył. 
-
Nawrócenie ekologiczne winno pobudzać nas do szczodrej i serdecznej troski o świat
, który jest darem otrzymanym dzięki miłości Ojca. Trzeba więc, abyśmy nie tylko dbali o ekologię środowiska naturalnego, ale również o ekologię naszych serc. 
/artykuly/tmeFDMW2/
/artykuly/ceF7qGPd/