Logo
  • DONALD
  • DIECEZJA PŁOCKA WYBUDOWAŁA SOBIE FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ, BO CZEMU NIE

Diecezja płocka wybudowała sobie farmę fotowoltaiczną, bo czemu nie

25.06.2023, 13:00
fot. Diecezja Płocka
W piątek 23 czerwca w
diecezji płockiej
otwarto
farmę fotowoltaiczną
, która rocznie wyprodukuje ilość energii wystarczającej na zaspokojenie potrzeb 1200 gospodarstw domowych. EPV Wesółka składa się z 
9256 paneli fotowoltaicznych
zajmujących obszar 8,5 ha i choć nie jest największym tego typu obiektem w kraju to z pewnością największym znajdującym się w rękach Kościoła.
Inwestycję, która - jak podkreśla diecezja - wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju - rozpoczęto w 2018 roku. W tym celu biskup płocki powołał spółkę 
OmnInvest
ze 100 % udziałem diecezji płockiej. Po uzyskaniu wymaganych zgód i pozwoleń oraz po badaniach geologicznych wybrano wykonawcę i w zeszłym roku rozpoczęto stawianie farmy.
EPV Wesółka znajduje się w granicach administracyjnych Płocka, zajmuje 8,5 ha i składa się z 9256 paneli fotowoltaicznych, 18 inwerterów solarnych, dwóch stacji transformatorowych, 3,5 km linii kablowych oraz instalacji monitoringu i alarmu. Ilość wyprodukowanej rocznie energii elektrycznej szacowana jest na 5100 MWh, co odpowiada 
rocznemu zapotrzebowaniu na prąd ponad 1200 gospodarstw domowych
Koszt farmy fotowoltaicznej wybudowanej przez diecezję to 17,5 mln zł, aby sfinansować inwestycję do współpracy zaproszono diecezję toruńską, która objęła część udziałów w spółce OmnInvest. Jak informuje diecezja, przychody z farmy, pomniejszone o podatki i koszty eksploatacyjne przeznaczone zostaną na bieżącą działalność obu diecezji. 
W piątek podczas oficjalnego otwarcia farmy została ona poświęcona przez biskupa płockiego
Szymona Stułkowskiego.
Podczas uroczystości duchowny, powołując się na słowa Jana Pawła II, podkreślał, że "Kościół wie, że to człowiek jest koroną stworzenia, ma jednak świadomość, iż nie może środowiska naturalnego wykorzystywać przeciwko własnemu dobru, dobru innych ludzi oraz dobru przyszłych pokoleń".
- Środki uzyskane z działalności elektrowni posłużą między innymi na dzieła prowadzone przez naszą diecezję: Szkoły Katolickie w Płocku, Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze "Studnia" w Płocku, Dom Seniora "Leonianum - Piękne Życie" w Sikorzu, a więc na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych, które wymagają stałej opieki. Coraz większych nakładów wymaga też utrzymanie obiektów diecezjalnych i parafialnych. Dzięki tej inwestycji razem z diecezją toruńską
dołączamy do instytucji, które za sprawą nowych technologii przyczyniają się do wykorzystania natury, nie powodując jej zniszczenia i degradacji
- mówił biskup.
Na otwarcie farmy przyjechali także lokalni politycy, a także posłowie i senatorowie związani z Płockiem.
- Być może jesteśmy świadkami przedsięwzięcia pionierskiego, które zostanie upowszechnione także w innych diecezjach - mówił senator Jan Maria Jackowski cytowany przez
Gazetę Wyborczą.
 
fot. Diecezja Płocką

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA