Logo
  • DONALD
  • POZNAŃ: PLAC ZABAW "KUWETA" TAK FATALNY, ŻE DOCZEKA SIĘ KONTROLI NADZORU BUDOWLANEGO

Poznań: plac zabaw "Kuweta" tak fatalny, że doczeka się kontroli nadzoru budowlanego

07.01.2020, 18:25
W listopadzie ubiegłego roku
w sieci pojawiło się zdjęcie placu zabaw z Poznania
, który nazywany jest
“kuwetą"
, ponieważ
poza piaskiem nie ma w nim prawie nic. 
Nazwa inwestycji deweloperskiej to Zaułek Piątkowski. Na placu zabaw mieszczą się
dwie huśtawki:
jedna jest czteroosobowa, a druga na sprężynie.
Po tym jak media obiegły zdjęcia placu zabaw z ulicy
Piątkowskiej 110
w Poznaniu, jeden z
użytkowników Wykopu o nicku @booolooo
napisał
pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.
Zapytał instytucję, czy wybudowany plac zabaw
jest zgodny z prawem budowlanym:
"Dzień dobry, Chciałbym zwrócić uwagę na miejsce placu zabaw przy ul. Piątkowskiej 110 w Poznaniu. Czy aby na pewno spełnia wymagania paragrafu 40 z Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?" - napisał booolooo.
W piśmie powołał się on na kilka przepisów:
§ 40. 1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć placyki zabaw dla dzieci najmłodszych i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych, przy czym co najmniej
30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym,
jeżeli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
2.
Nasłonecznienie placyku zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 10.00-16.00. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.
3. Odległość placyków i urządzeń, wymienionych w ust. 1, od linii rozgraniczających ulicę oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m.
Okazuje się, że po interwencji wykopowicza
PINB przeprowadzi kontrolę nieruchomości
przy ul. Piątkowskiej 110. W zależności od jej wyników, urząd zacznie prowadzić kolejne działania.
Jeśli okaże się, że nie spełnia on przepisów, PINB może
nakazać jego rozbiórkę, lub wymusić doprowadzenie placu zabaw do stanu zgodnego z przepisami.

Hej, jesteś na Donald.pl

Jesteśmy niezależnym portalem, który sprawdza informacje i podaje ich źródła. Piszemy o ciekawych i ważnych wydarzeniach, o ludziach i o popkulturze. Promujemy też Wasze materiały: donald.pl/sortownia.

Podsumowanie najważniejszych informacji dnia wysyłamy codziennie na Telegramie. Wystarczy zainstalować aplikację Telegram i kliknąć tu: https://t.me/donaldplnews

Instagram: https://www.instagram.com/donald.pl

Sprawdź naszą stronę główną:

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA