Logo
  • DONALD
  • PARLAMENT EUROPEJSKI: MAŁŻEŃSTWA JEDNOPŁCIOWE POWINNY BYĆ UZNAWANE WE WSZYSTKICH PAŃSTWACH I JUŻ

Parlament Europejski: małżeństwa jednopłciowe powinny być uznawane we wszystkich państwach i już

14.09.2021, 11:06
Parlament Europejski
na dzisiejszym posiedzeniu przyjął
Rezolucję w sprawie praw osób LGBTIQ w UE
. W dokumencie podkreślono, że
małżeństwa i związki jednopłciowe zawarte w jednym państwie członkowskim powinny być uznawane we wszystkich krajach Unii
, a "małżonkowie i partnerzy tej samej płci powinni być traktowani tak samo jak ich odpowiednicy przeciwnej płci".
Za przyjęciem dokumentu było 387 europosłów, 161 było przeciwko, 123 wstrzymało się od głosu. Przeciwko głosowali wszyscy europosłowie
PiS
, "za" byli europosłowie
Lewicy
oraz czworo europosłów
PO
(Bartosz Arłukowicz, Danuta Hübner, Janina Ochojska, Róża Thun). Pozostali europosłowie PO wstrzymali się od głosu. PSL nie wzięło udziału w głosowaniu.
Dokument PE
jest odpowiedzią na szereg
petycji
, w których wyrażano "zaniepokojenie dyskryminacją, jakiej osoby LGBTIQ, a w szczególności pary osób tej samej płci i tęczowe rodziny, doświadczają w całej UE" oraz na
badania
, wedle których "tęczowe rodziny nadal napotykają poważne przeszkody w swobodnym przemieszczaniu się w UE, co ma negatywny wpływ na dobro dzieci". W związku z tym Parlament Europejski wyraża w rezolucji "zaniepokojenie" dyskryminacją tęczowych rodzin.
"Trzeba dążyć do tego, by osoby LGBTIQ
dysponowały pełnią praw podstawowych w całej UE
. Instytucje i państwa członkowskie UE mają obowiązek stać na straży tych praw. (...). UE musi przyjąć wspólne podejście do uznawania jednopłciowych małżeństw i związków partnerskich. PE wzywa państwa członkowskie, aby w szczególności wprowadziły odpowiednie przepisy zapewniające wszystkim rodzinom pełne poszanowanie prawa do życia prywatnego i rodzinnego bez dyskryminacji oraz możliwość swobodnego przemieszczania się, co obejmuje środki ułatwiające uznawanie płci prawnej rodziców transpłciowych" - czytamy. 
Duża część dokumentu poświęcona jest 
prawu do swobodnego przemieszczania się osób w UE.
Parlament Europejski przypomina, że zgodnie z
orzeczeniem
 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  przepisy dotyczące "małżonków" zawarte w dyrektywie o swobodnym przepływie osób 
mają zastosowanie również do par tej samej płci
. Zauważa, że
Rumunia
nie zaktualizowała swojego ustawodawstwa w tym zakresie. 
Rezolucja wzywa również wszystkie kraje UE do "uznania osób dorosłych wymienionych w akcie urodzenia dziecka za jego prawnych rodziców". Posłowie chcą, by tęczowe rodziny miały takie samo prawo do łączenia rodzin, jak pary przeciwnej płci i ich rodziny. 
"Aby dzieci nie stały się bezpaństwowcami, kiedy ich rodziny przenoszą się pomiędzy państwami członkowskimi, rodziny powinny być traktowane tak samo w całej UE". 
PE wzywa również Komisję Europejską, aby zadbała o to, "by
wszystkie państwa członkowskie UE respektowały prawną ciągłość więzi rodzinnych
między członkami tęczowych rodzin przenoszącymi się na ich terytorium z innego państwa członkowskiego". 
Europosłowie zwracają również w rezolucji uwagę na
dyskryminację, jakiej doświadczają społeczności LGBTIQ w Polsce i na Węgrzech
. W związku z tym wzywa Komisję Europejską do dalszych działań, w tym wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zastosowania środków sądowych i narzędzi budżetowych przeciwko Warszawie i Budapesztowi.

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA