Logo
  • DONALD
  • SONDAŻ: PONAD 60% POLAKÓW CHCE LIBERALIZACJI PRAWA ABORCYJNEGO

Sondaż: ponad 60% Polaków chce liberalizacji prawa aborcyjnego

21.06.2022, 13:45
W środę pod obrady Sejmu trafi
projekt ustawy
Legalna aborcja. Bez kompromisów
,
pod którym podpisało się
200 tys. osób.
Projekt zakłada, że kobieta może
przerwać ciążę w ramach NFZ bez podania powodu do 12. tygodnia
. Po upływie tego terminu aborcja jest możliwa w przypadku wad płodu lub gdy ciąża pochodzi z gwałtu. Oprócz tego w projekcie zapisano ścisłe terminy udzielania świadczenia w postaci przerwania ciąży i sankcje dla podmiotów leczniczych za nieuzasadnioną odmowę lub zaniechanie ich udzielenia.
Ustawa zakłada także, że dyrektorzy szpitali będą musieli zatrudnić podwykonawców w przypadku odmowy wykonania aborcji z powodu klauzuli sumienia przez wszystkich lekarzy pracujących w placówce. Oprócz tego zapisana została także
depenalizacja aborcji
, czyli uchylenie przepisów karnych przewidujących odpowiedzialność lekarzy i osób trzecich za przeprowadzanie aborcji.
Projekt zakłada również uproszczenie i przyspieszenie procedury sprzeciwu pacjenckiego od odmowy/opinii lekarza, a także
rozszerzenie programu badań prenatalnych o test PAPP-A i ßhCG na wszystkie pacjentki w ciąży.
W związku z tym IBRiS przeprowadził
badanie
na zlecenie Radia Zet dotyczące aborcji i
liberalizacji prawa aborcyjnego
. Respondenci zostali zapytani o to, czy opowiadają się za liberalizacją prawa aborcyjnego w Polsce. Okazuje się, że
61,8 procent badanych popiera ten postulat.
38,2 procent respondentów odpowiedziało, że "zdecydowanie popiera" taką zmianę przepisów, zaś 23,6 procent "raczej popiera".
Z kolei 26,7 procent ankietowanych jest przeciwnych liberalizacji prawa aborcyjnego. 14,6 procent było "zdecydowanie przeciwnych", zaś 12,1 procent stwierdziło, że "raczej nie popiera" tego postulatu. Niezdecydowanych w tej sprawie było 11,5 procent badanych.
Jeśli chodzi o podział ze względu na płeć, to za liberalizacją prawa aborcyjnego opowiada się 63 procent kobiet i 60 procent mężczyzn. Najwięcej
zwolenników liberalizacji jest w grupie wiekowej 30-39 lat.
Stanowili oni blisko 99 procent.
Najwięcej
przeciwników liberalizacji aborcji jest w grupie wiekowej 50-59 lat.
Stanowili oni 46 procent przeciwników liberalizacji, z czego 15 procent z nich opowiedziało się, jako zdecydowanie przeciwni złagodzeniu prawa aborcyjnego.
Co ciekawe duży odsetek
przeciwników liberalizacja ma wśród osób z grupy wiekowej 18-29 lat.
40 procent tej grupy badanych opowiedziało się przeciw liberalizacji, z czego 8 procent było zdecydowanie przeciwne.
Z kolei biorąc pod uwagę podział na miejsce zamieszkania badanych, to na wsi liberalizację prawa aborcyjnego popiera 63 procent respondentów, w miastach do 50 tysięcy - 61 procent, w miastach do 250 tysięcy - 63 procent i w miastach powyżej 250 tysięcy aż 69 procent.
Biorąc pod uwagę wykształcenie, to liberalizacja prawa aborcyjnego popiera aż 79 procent osób z wykształceniem wyższym, 53 procent z wykształceniem średnim i tyle samo z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA