Logo
  • DONALD
  • RZECZPOSPOLITA: NOWA DYREKTYWA UE DOPROWADZI DO DRASTYCZNYCH PODWYŻEK PALIWA I WĘGLA, NAWET O 100% DO 2023

Rzeczpospolita: nowa dyrektywa UE doprowadzi do drastycznych podwyżek paliwa i węgla, nawet o 100% do 2023

16.07.2021, 11:05
fot. Twitter.
Komisja Europejska ogłosiła ostatnio
Europejski Zielony Ład
, czyli propozycje związane z unijnym prawem, które dotyczą głównie podatku akcyzowego. Celem nowego planu jest
wspieranie czystych technologii
oraz zniesienie przestarzałych zwolnień i stawek obniżonych, które obecnie zachęcają do korzystania z paliw kopalnych. 
 
"Nowe przepisy mają na celu
ograniczenie szkodliwych skutków konkurencji podatkowej
w dziedzinie energii, co przyczyni się do zabezpieczenia dochodów państw członkowskich z podatków ekologicznych, które są mniej szkodliwe dla wzrostu gospodarczego niż opodatkowanie pracy" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie.
Największa zmiana ma zajść w sposobie opodatkowania paliw płynnych, gazu, węgla i elektryczności -
minimalne stawki akcyzy będą uzależnione od wartości opałowej wyrażonej w gigadżulach
, a nie od ilości danego produktu wyrażonej w litrach czy kilogramach. 
Karolina Han-Pławiak
, doradczyni podatkowa w Deloitte, wyjaśniła w rozmowie z
Rzeczpospolitą
, że zmiana ta ma zapewnić możliwość porównania wysokości opodatkowania wszystkich produktów energetycznych oraz obciążeń wyrobów energetycznych w różnych krajach.
Jednak podstawą planu jest w końcu zniechęcenie do stosowania tradycyjnych paliw, a co za tym idzie,
realna stawka akcyzy na benzynę może wzrosnąć nawet dwukrotnie
- cena detaliczna benzyny może osiągnąć stawkę nawet do 8 zł za litr.
Z kolei cena węgla kamiennego według ustawy o akcyzie wynosi dziś 1,28 zł za 1 gigadżul. Po zmianie wynosiłaby 0,9 euro za 1 gigadżul, co przy aktualnym kursie wynosi około 4,13 zł. Patrząc na to, że popularne gatunki węgla mają wartość energetyczną 23,8 gigadżula za tonę,
cena detaliczna każdej tony węgla mogłaby wzrosnąć o około 100 zł.
 
Projekt zakłada wdrożenie dyrektywy do 1 stycznia 2023 roku.
- Skala tych zmian, a także dość krótki termin na ich wdrożenie przemawiają za tym, aby Ministerstwo Finansów niezwłocznie rozpoczęło szeroką akcję informacyjną na ich temat – tłumaczy Han-Pławiak.
 
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA