Logo
  • DONALD
  • W WIELKIEJ BRYTANII BĘDĄ KARAĆ ZA PSYCHICZNA PRZEMOC DOMOWĄ

W Wielkiej Brytanii będą karać za psychiczna przemoc domową

28.07.2018, 12:54
Niedawno w
Wielkiej Brytanii
wprowadzono zmiany w prawie, które spowodowały, że nadużycia psychiczne w ramach związku stały się nielegalne.
Przemoc domowa może przybierać różne formy i nie ogranicza się tylko do przemocy fizycznej. Zmiany w prawodawstwie obejmują wiele rzeczy, które wcześniej nie były uregulowane prawnie. Oznacz to, że chociażby emocjonalne nękanie partnera jest teraz również nielegalne. Kontrola jest również psychicznym znęcaniem się nad partnerem i może spowodować, że osoba kontrolująca trafi na maksymalnie
5 lat do więzienia
.
W
Szkocji
zmiany w ustawie o nadużyciach domowych zostały przyjęte przez Parlament na początku tego roku, czyniąc nadużycia psychiczne i kontrolę w związku - przestępstwem.
Obecnie obowiązujące przepisy zostały wprowadzone w
Anglii
i
Walii
. Zmiany związane są z 11 przepisami, które można zastosować wobec partnera zachowującego się niezgodnie z nowym prawem.
Oto one:
1. Udostępnianie zdjęć o charakterze erotycznym - online i offline
Nowe przepisy dotyczące udostępniania pornografii sprawiają, że nikt nie może dzielić się intymnymi zdjęciami z nikim, niezależnie od tego, czy są to działania czynione w Internecie czy poza nim.
2. Ograniczanie dostępu do pieniędzy
Nawet jeśli  tylko jeden z partnerów jest żywicielem rodziny, prawo mówi, że jeden partner nie może ograniczać drugiemu dostępu do pieniędzy.  
3. Naśmiewanie się
Szydzenie, przezywanie, lub inne formy obraźliwego zachowania są teraz nielegalne.
 4. Powstrzymywanie od spotkań z przyjaciółmi lub rodzin
ą
Jeśli partner stale izoluje drugiego z partnerów od ludzi czy to w formie monitorowania lub blokowania połączeń lub wiadomości e-mail, informowania o tym, gdzie możesz lub nie, albo uniemożliwiając spotkania z przyjaciółmi lub krewni, od teraz jest również karalne.
5.  Różny formy zastraszania
 Od teraz są również uregulowane prawnie. Używanie gniewnych gestów, krzyki, niszczenie dobytku, uderzanie w ściany, używanie noża lub pistoletu, groźby, straszenie samobójstwem, to wszystko jest karalne
6. Groźby ujawnienia prywatnych spraw dotyczących drugiego z partnerów
Od teraz partner nie może zdradzić szczegółów dotyczących zdrowia lub orientacji seksualnej. Nie może również grozić ujawnieniem takich danych.
7. Umieszczanie urządzeń śledzących w telefonie
 Nielegalne jest monitorowanie osoby za pomocą narzędzi komunikacji online lub oprogramowania szpiegującego.
8. Zazdrość zabroniona
Jeśli partner uporczywie oskarża o zdradę lub spojrzenie na inną osobą, może to stanowić podstawę do oskarżenia.
9. Zmuszanie do przestrzeganie zasad
 Związek powinien być partnerstwem, a żaden z partnerów nie powinien mieć kontroli nad drugim.
10. Kontrolowanie tego, co nosisz i robisz
 Jeśli partner przejmuje kontrolę nad jakąkolwiek częścią twojego życia, np. w  co się ubierasz, jak wyglądasz, może to być podstawą do wszczęcia wobec niego postępowania.
11. Robienie rzeczy, których nie chcesz robić
Zmuszanie do uprawiania seksu, gdy nie chcesz, oglądanie materiałów pornograficznych lub uprawianie seksu z innymi jest karalne. Zmuszanie do maltretowania dzieci lub innych członków rodzin, również regulowane jest prawnie w nowych przepisach. 

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA