Logo
  • DONALD
  • WATCHDOG: PARTIA WIOSNA, ZAMIAST POWIEDZIEĆ SKĄD MA PIENIĄDZE, TO NIE MÓWI

Watchdog: partia Wiosna, zamiast powiedzieć skąd ma pieniądze, to nie mówi

13.03.2020, 10:45
Organizacja Watchdog Sieć Obywatelska
opisuje na swojej stronie internetowej sytuację, w związku z wystosowaniem przez nią prośby do partii
Roberta Biedronia Wiosna
odnośnie ujawnienie
informacji na temat jej finansowania.
Organizacja 11 marca 2019 roku wysłała do Wiosny wniosek z prośbą o udostępnienie tych informacji.
25 marca stowarzyszenie otrzymało od Wiosny odpowiedź na złożony wniosek.
Wiosna uznała, że Watchdog wnioskował o informację przetworzoną, czyli taką, która w momencie składania wniosku nie istnieje,
jednak uzasadnienie to było nietrafione, ponieważ
 "przygotowanie wyciągów to czynność techniczna, a nie wytworzenie nowej informacji".
W maju po wystosowaniu przez stowarzyszenie kolejnych pism, Watchdog
otrzymała część informacji
, o które wnioskowano, przy pozostałych zasłonięto się
klauzulą RODO.
Odmowa udzielenia informacji publicznej jest swoistą decyzją administracyjną, w związku z tym
pismo powinno spełniać wymogi formalne
m.in. powinno być podpisane.
Wiosna przysłała Watchdog pismo,
bez stosownych podpisów,
w związku z tym było ono nieważne. Ostatecznie po dwóch prośbach organizacja otrzymała poprawnie sporządzoną decyzję odmowną.
W związku z tym 22 lipca stowarzyszenie nie zgadzając się z decyzją odmowną ze strony Wiosny
złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Taką skargę wysyła się
za pośrednictwem danej instytucji, którą skarżymy
. Ta musi załączyć odpowiednie dokumenty, które pozwolą sądowi na ocenę sytuacji.
Watchdog czekało na przekazanie skargi do sądu przez Wiosnę do 28 stycznia. Wówczas organizacja wysłała do Wiosny zapytanie, o to co stało się ze skargą, którą złożyła.
Okazało się, że partia Roberta Biedronia zgubiła ją.
Organizacja przesłała Wiośnie skargę raz jeszcze, jednak do tej pory nie wpłynęła ona do sądu. Watchdog wystosował wniosek o
ukaranie grzywną Wiosny, za brak jakichkolwiek działań.

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA