Logo
  • DONALD
  • GROZNAWSTWO WŚRÓD NOWYCH KIERUNKÓW NA UNIWERSYTECIE ADAMA MICKIEWICZA

Groznawstwo wśród nowych kierunków na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

29.04.2021, 06:00
Na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
od października ruszy
nowy kierunek studiów - groznawstwo
. Jak twierdzą przedstawiciele Instytutu Filmów, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, który działa przy uniwersytecie, na groznawstwie będzie można nauczyć się innych rzeczy niż projektowanie gier albo pisania ich scenariuszy:
- Nie będziemy kształcić w zakresie produkcji nowych tytułów ani game designu. Zamiast tego oferujemy studentom wielowymiarowe spojrzenie na cyfrowy fenomen przez pryzmat badań humanistycznych: filmoznawczych, literaturoznawczych i medioznawczych. Przyswoją oni wiedzę,
umiejętności oraz kompetencje niezbędne do krytycznego i twórczego omawiania i analizy gier
, poznają ich historię i dowiedzą się, jak wykorzystywać je w edukacji i życiu społecznym - podkreśla dr Joanna Pigulak, adiunktka Instytutu w rozmowie z Papaya.Rocks.
- Położymy też duży nacisk na przedmioty rozwijające umiejętności pisania i mówienia o poszczególnych tytułach, dzięki którym studenci będą mogli odnaleźć się na rynku krytyki i publicystyki growej - dodaje. 
Siatka kierunku uwzględnia także naukę o LARP-ach, grach miejskich, immersyjności i wirtualnej rzeczywistości. Oprócz tego uwzględnione mają być także przedmioty pozwalające na przyswajanie umiejętności praktycznych: organizację produkcji, wprowadzenie do testowania gier i kreacji postaci.
- Dużą wagę przywiązaliśmy do przedmiotów warsztatowych i konwersatoryjnych polegających na spotkaniach z przedstawicielami game designu, którzy przedstawią tajniki i swoistości branży oraz zaprezentują studentom możliwości rozwoju zawodowego. Instytut współpracuje także z przedstawicielami fundacji i jednostek zajmujących się organizacją festiwali, konwentów oraz game jamów, którzy zaoferują studentom przestrzeń do odbycia praktyk - opowiada Pigulak. 
Według założeń twórców kierunku jego absolwenci
pracę znajdą w studiach deweloperskich, firmach zajmujących się produkcją wydarzeń transmedialnych albo redakcjach specjalistycznych
. Oprócz tego ich wykształcenie pożądane będzie w instytucjach propagujących kulturę cyfrową, a także nowoczesnych laboratoriach medialnych.
- Perspektywa akademicka umożliwia głębsze wejrzenie w istotę tekstu, zrozumienie rozmaitych zależności między grami i innymi mediami, a także prześledzenie ich ewolucji kulturowej. Przysłuży się też do rozwoju gier wideo, pozwalając lepiej i pełniej zrozumieć ich struktury i właściwości, a w konsekwencji wykorzystać je jako wsparcie w edukacji, życiu społecznym, politycznym i kulturowym - konkluduje Pigulak
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA