Logo
  • DONALD
  • KURATOR OŚWIATY PROTESTUJE PRZECIWKO EDUKACJI

Kurator oświaty protestuje przeciwko edukacji

25.10.2018, 13:00
Jutro z inicjatywy
Kampanii Przeciw Homofobii
w 211 polskich szkołach odbędzie się akcja
"Tęczowy Piątek"
. Jej celem jest przede wszystkim edukacja w zakresie tolerancji wobec osób LGBT. Według statystyk KPH, w każdej klasie jest przynajmniej jedna osoba o orientacji nieheteroseksualnej. 
Akcja nie spodobała się środowiskom konserwatywnym.
Młodzież Wszechpolska
na swoim Facebooku pisze, że to "skandaliczne przedsięwzięcie, podczas którego zideologizowani seksedukatorzy będą prać mózgi dzieciom i młodzieży".
Organizacja
Ordo Iuris
natomiast zachęca rodziców, by wypełnili stosowne
oświadczenie
, dzięki któremu każdorazowy udział dziecka w zajęciach "wykraczających poza podstawę programową" (w tym w "Tęczowym Piątku"), będzie wymagał ich odrębnej zgody.
Organizacja sugeruje, by oświadczenie uzupełnić następującą treścią: 
"Jeżeli wskutek zaniechania przez szkołę przedstawienia mi stosownych informacji lub uzyskania mojej pisemnej zgody, moje dziecko będzie uczestniczyć w ww. zajęciach lub
zostanie narażone na odbiór ww. treści bez mojej zgody
, takie naruszenie przysługujących mi praw (...), uznam za
podstawę do wystąpienia przeciwko szkole na drodze sądowej
". 
Ale to nie koniec. Przeciwko akcji protestuje też małopolska kurator oświaty,
Barbara Nowak
. Na stronie kuratorium opublikowano jej list: 
"Bardzo proszę o niedopuszczanie do sytuacji, w której
szkoła stanie się miejscem deprawowania dzieci i młodzieży
(...) Szkoła nie jest miejscem, gdzie uczniowie, czy nauczyciele
afiszują się swoją seksualnością
. Seksualność uczniów, w ogromnie przeważającym procencie nieletnich, jest sztucznie podnoszonym tematem, w celu wzbudzania niezdrowej sensacji i szukania pretekstów do destabilizowania funkcji wychowawczej szkoły. Nie ma na to mojej zgody i ufam, że także Państwa Dyrektorów". 
"Zobowiązuję Państwa Dyrektorów do zadbania o normalny,
zgodny z planem lekcji i planem profilaktyczno-wychowawczym danej szkoły rytm dnia w piątek 26 października 2018 r.
i w każdy kolejny dzień pracy szkoły. O wszystkich sytuacjach niebezpiecznych w przekazywanych treściach uczniom, proszę niezwłocznie mnie poinformować".
Z informacji udzielonych przez Kampanię Przeciw Homofobii wynika, że w akcji ma wziąć udział 10 krakowskich szkół.

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA