Logo
  • DONALD
  • WYNIKI SPISU POWSZECHNEGO: JEST NAS PRAWIE O PÓŁ MILIONA MNIEJ, ŚWIĘTOKRZYSKIE WYLUDNIA SIĘ NAJSZYBCIEJ

Wyniki spisu powszechnego: jest nas prawie o pół miliona mniej, świętokrzyskie wyludnia się najszybciej

01.05.2022, 08:07
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował w tym tygodniu
wstępne wyniki zeszłorocznego spisu powszechnego
. Opublikowane dane wskazują, że w ciągu 10 lat, czyli od poprzedniego spisu powszechnego,
liczba ludności Polski zmniejszyła się o 476 tysięcy
.
"w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38 036,1 tys. osób (48,3% populacji stanowili mężczyźni, a 51,7% kobiety). W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 476 tys., tj. o 1,2%. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 220,8 tys. (tj. 1,1%), a mężczyzn – o 255,0 tys. (tj. 1,4%)" - czytamy w komunikacie GUS. 
Największym województwem pod względem liczby ludności wciąż pozostaje
mazowieckie
: mieszka w nim ponad 5,5 mln osób czyli 14,5% mieszkańców kraju. W stosunku do poprzedniego spisu mazowieckie odnotowało również największy przyrost liczby ludności, o 246 tysięcy. Kolejnym najludniejszym województwem jest
śląskie
, mieszka w nim 4,4 mln osób, w tym przypadku jednak odnotowano spadek liczby ludności o 227 tys. osób. 
Najmniejszym województwem pod względem liczby ludności jest 
opolskie
, gdzie mieszka 954 tys. osób. Największy spadek liczby ludności zanotowano natomiast w województwie
świętokrzyskim
, obecnie mieszka tam o 6,6% mniej ludzi niż w 2011 roku. 
"Skala zmian liczby mieszkańców w poszczególnych województwach jest związana z rozwojem infrastruktury społeczno-gospodarczej i perspektywami na rynku pracy, co w konsekwencji warunkuje migracje (napływ lub brak odpływu przede wszytkim ludzi młodych), a następnie tworzenie rodzin" - tłumaczy GUS. 
fot. GUS
Wyniki spisu pokazują również duże zmiany w
strukturze ludności według grup wiekowych
. Zmniejszył się odsetek osób w wieku przeprodukcyjnym (0-17) oraz w wieku produkcyjnym (18-59/64). Wyraźnie zwiększył się jednak udział ludności w wieku poprodukcyjnym - z 16,9% w 2011 roku do 22,3% w 2021 roku. 
"Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło blisko 2 miliony osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym
już przeszło co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat
" - czytamy w komunikacie GUS. 
fot. GUS
Zmiany zaszły także w strukturze ludności według
stanu cywilnego
. Od 2011 liczba osób rozwiedzionych wzrosła w Polsce o ponad 800 tys., a udział osób rozwiedzionych jest prawie dwukrotnie większy w miastach niż na wsi. 
fot. GUS
Wstępne wyniki spisu powszechnego można zobaczyć
tutaj
.
Zobacz też: 
 

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA