Logo
  • DONALD
  • BADANIE: OSOBY BEZDOMNE MAJĄCE ZWIERZĘTA CZĘŚCIEJ DBAJĄ O NIE LEPIEJ, NIŻ RESZTA BADANEJ POPULACJI

Badanie: osoby bezdomne mające zwierzęta częściej dbają o nie lepiej, niż reszta badanej populacji

26.08.2021, 12:19
Vet Record, czasopismo medyczne poruszające tematykę medycyny weterynaryjnej, opublikowało
wyniki badania sprawdzającego stan zdrowia i dobrostan zwierząt należących do osób w kryzysie bezdomności
. Grupa naukowców wykorzystała w tym celu małą próbę badawczą - 21 psów należących do 19 osób. Badanie przeprowadzono za pomocą narzędzia PDSA Petwise MOT, które sprawdza zwierzęta w pięciu obszarach: środowisko, dieta, zachowanie, towarzystwo i zdrowie.
 
Badaczy zainspirowała
powszechna krytyka bezdomnych osób za rzekome zaniedbywanie swoich zwierząt
. W Wielkiej Brytanii zarejestrowano około 320 000 osób jako bezdomne, co stanowi 0,5% populacji. Nieznane są statystyki odnośnie posiadania przez nich zwierząt jednak szacuje się, że
co 10 osoba bezdomna posiada zwierzę.
Tymczasem raport wykazał, że
monitorowane psy wypadły korzystnie w większości obszarów na tle zwykłych zwierząt domowych
. Pupile miały dostęp do świeżej wody, nie były niedożywione oraz posiadały stały kontakt ze swoimi właścicielami, a ogólny stan wszystkich zwierząt oceniono pozytywnie. 
Najczęstsze problemy, jakie zauważono to nadwaga (z mniejszą częstością występowania niż w populacji ogólnej), utrudniony dostęp do opieki weterynaryjnej czy trudności behawioralne, najczęściej objawiające się przez stres związany z rozstaniem z właścicielem.
Naukowcy przytoczyli również wnioski Davida Leonarda Williamsa i Sarah Hogg, którzy przeprowadzili w 2016 roku wywiady z 50 bezdomnymi osobami i 50 konwencjonalnymi właścicielami zwierząt domowych w Cambridge. Odkryli, że bezdomne zwierzęta wypadają korzystnie w takich aspektach, jak ćwiczenia, zachowanie i zdrowie. 
Zwierzęta zmniejszają poczucie samotności, izolacji społecznej, poprawiają zdrowie psychiczne oraz dodają pewności siebie. W raporcie użyto argumentu, że
posiadanie pupila pomaga bezdomnym osobom wyjść z uzależnień
Niestety
zwierzęta utrudniają dostęp do różnych usług
, w tym zakwaterowania czy opieki medycznej. Dlatego badacze rekomendują zapewnienie dostępnej opieki weterynaryjnej, wsparcia behawioralnego i usług przyjaznych zwierzętom osobom w kryzysie bezdomności.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA