Logo
  • DONALD
  • BANKI DALEJ REKORDOWO ZARABIAJĄ, STYCZEŃ 2024 JESZCZE LEPSZY NIŻ ROK TEMU

Banki dalej rekordowo zarabiają, styczeń 2024 jeszcze lepszy niż rok temu

03.03.2024, 13:30
Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że zysk netto sektora bankowego w styczniu 2024 roku wyniós
ł 3,71 miliarda zł
, co oznacza wzrost rok do roku o 19,5 proc. Jednocześnie 2023 rok jest uznawany za rekordowy i pobił poprzedni najwyższy wynik z 2014 roku aż o 74 proc. 
Koszty odsetkowe banków w styczniu spadły o 9,9 proc. rok do roku, a przychody odsetkowe wzrosły o 0,3 proc. Łącznie koszty sektora spadły o 624 miliony zł, a przychody wzrosły o 47 milionów zł. To daje zysk w wysokości 8,8 miliarda zł, czyli o 671 milionów zł więcej niż w styczniu 2023 roku. 
Ponadto przychody z prowizji bankowych wzrosły o 6,6 proc. rdr, a koszty prowizji spadły o 5,6 proc. W efekcie banki odnotowały wzrost zysku na prowizjach o 165 milionów zł do 1,7 miliarda zł.
Z analizy Business Insider wynika również, że w styczniu 2024 roku całkowite przychody operacyjne netto banków wyniosły 11,15 miliarda zł, co oznacza wzrost o 8,4 proc. rok do roku. Koszty administracyjne były na poziomie 5,35 miliarda zł, czyli o 5,9 proc. wyższe niż rok temu, z czego wynagrodzenia pracowników wzrosły o 11,5 proc. rdr do 2,2 miliarda zł. 

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA