Logo
  • DONALD
  • LUBLIN: KATOLICKIE LICEUM Z JEDNYM Z NAJBARDZIEJ ABSURDALNYCH STATUTÓW I WYMAGAŃ WOBEC UCZNIÓW

Lublin: katolickie liceum z jednym z najbardziej absurdalnych statutów i wymagań wobec uczniów

18.01.2024, 14:30
Od trzech lat Stowarzyszenie Umarłych Statutów organizuje plebiscyt
Statutowy Absurd Roku
, w którym internauci typują najbardziej niedorzeczne szkolne regulaminy. Organizatorzy chcą w ten sposób propagować wiedzę o prawach ucznia. 
W tym roku do konkursu zgłoszono osiem różnych jednostek oświatowych z całej Polski. Wśród nich znalazło się XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, które nakazuje podopiecznym, żeby ich zachowania w placówce oraz poza nią były
"chlubne dla szkoły o charakterze katolickim"
.
Nastolatkowie mogą zostać ukarani m.in. za udział we wszelkiego typu "pokazach ciała, konkursach i przedstawieniach" czy "udostępnianie własnego wizerunku w przedsięwzięciach niezgodnych z duchem szkoły katolickiej". 
- Jest to nieodpowiednie, co najmniej z kilku powodów. W statucie nie określono, jakie zachowania uważane są przez szkołę za "chlubne", a jakie nie. Nie wiadomo także, co rozumie się przez "pokazy ciała". Czy to oznacza, że uczeń uprawiający kulturystykę nie może chwalić się osiągnięciami w swojej dziedzinie? A może można go ukarać już za samo udostępnianie własnych fotografii w Internecie? Takie rzeczy zawsze muszą być dokładnie sprecyzowane - wyjaśnił wiceprezes SUS Daniel Sjargi.
Ponadto omawiane liceum jest
szkołą publiczną
, która musi działać zgodnie z Prawem oświatowym, które nakazuje nauczanie i wychowanie zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, respektując jednocześnie chrześcijański system wartości.
- Katolicki system wartości nie musi być tym samym, co wartości wspólne dla całego chrześcijaństwa, a do publicznej szkoły, nawet prowadzonej przez kościół katolicki, nie muszą przecież wcale uczęszczać wyłącznie katolicy. Może to oznaczać, że szkoła bezprawnie ogranicza konstytucyjną wolność religii - dodał Sjargi.

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA