Logo
  • DONALD
  • ŚWIĘTOKRZYSKIE SIĘ NAMYŚLIŁO I JEDNAK UCHYLA UCHWAŁĘ ANTY-LGBT, NAJPEWNIEJ ODZYSKA ŚRODKI Z UE

Świętokrzyskie się namyśliło i jednak uchyla uchwałę anty-LGBT, najpewniej odzyska środki z UE

22.09.2021, 17:15
Marsz Równości w Kielcach, fot. East News
Sejmij
województwa świętokrzyskiego
 uchylił dziś uchwałę
anty-LGBT
. Było to jedno z pięciu województw, z którymi - w związku z dyskryminującą uchwałą -
Komisja Europejska
zawiesiła negocjacje w sprawie wypłat środków z programu REACT-UE. Świętokrzyskie jest pierwszym regionem, które w ten sposób zareagowało na działania KE. 
Dzisiejsze nadzwyczajne posiedzenie Sejmiku zwołano na wniosek przewodniczącego
Andrzeja Prusia
z PiS. W trakcie sesji przyjęto
nowe stanowisko
"w sprawie poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania", które
jednocześnie uchyla uchwałę anty-LGBT
.
"Za" głosowała
zdecydowana większość radnych
: 25, trzec radnych PiS wstrzymało się od głosu, wśród nich dwóch z Solidarnej Polski. Podczas dyskusji
Mariusz Gosek
z SP tłumaczył, że nigdy nie spotkał się z dyskryminacją osób LGBT, a prześladowany jest głównie Kościół. 
W nowo przyjętej uchwale radni stwierdzają natomiast, że Sejmik "ma stać na straży praworządności i obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz dobrych obyczajów,
sprzeciwiając się przy tym wszystkim przejawom dyskryminacji
ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd lub orientację". 
Wśród województw, z którymi Komisja Europejska zawiesiła negocjacje w sprawie funduszy, są również
lubelskie, łódzkie, podkarpackie i małopolskie
. Nowelizacja deklaracji ws. LGBT szykuje się już też w tym ostatnim, zapowiedział to marszałek
Witold Kozłowski
. Głosowanie odbędzie się tam 27 września. 
 

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA