Logo
  • DONALD
  • SONDAŻ: POLACY SĄ ZA PRZYJMOWANIEM UCHODŹCÓW Z UKRAINY, NAJBARDZIEJ KRYTYCZNE SĄ MŁODE KOBIETY

Sondaż: Polacy są za przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy, najbardziej krytyczne są młode kobiety

12.05.2023, 13:45
W kwietniu Centrum Badań Opinii Społecznej przeprowadziło
badanie
wśród Polaków dotyczące ich
postrzegania wojny w Ukrainie.
Ankietowanym zadano m.in. pytanie o to, czy według nich wojna na Ukrainie
zagraża bezpieczeństwu
Polski. Aż
72 procent 
badanych odpowiedziało, że tak. To jednak o 4 punkty procentowe mniej niż w marcu, i jest to najniższy poziom od września ubiegłego roku.
Zagrożenie dla Polski w konflikcie w Ukrainie najbardziej widzą osoby starsze. Stanowią oni 79 procent. O bezpieczeństwo obawiają się także mieszkańcy największych miast - 84 procent, a także osoby najczęściej praktykujące religijnie - 84 procent.
Respondentów zapytano także o to, czy Polska
powinna przyjmować ukraińskich uchodźców
z terenów objętych konfliktem.
73 procent badanych uważa, że tak
. W porównaniu do badania z marca jest to o 10 punktów procentowych mniej. Z kolei przeciwnych przyjmowaniu Ukraińców jest 19 procent badanych - to najwyższy wynik od wybuchu wojny.
CBOS  zauważa, że zmiany te mogą być "prawdopodobnie związane z niepewną sytuacją ekonomiczną, a zwłaszcza z niekontrolowanym napływem taniego ukraińskiego zboża do Polski, który w ostatnim czasie wywołał w kraju falę protestów".
Bardziej niechętni przyjmowaniu Ukraińców są
młodsi badani
(64 procent w grupie wiekowej 18-24 lata wobec 81 procent wśród najstarszych respondentów), osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach (68 procent na wsi wobec 80 procent w największych miastach).
Biorąc pod uwagę inne zmienne, takie jak np. wykształcenie,
poparcie dla przyjmowania
ukraińskich uchodźców
rzadziej deklarują osoby gorzej wykształcone
(60 procent badanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 82 procent respondentów z wykształceniem wyższym) oraz osoby gorzej oceniające swoją sytuację materialną (50 procent wśród oceniających ją jako złą wobec 80 procent wśród oceniających ją jako dobrą).
Spośród grup społeczno-zawodowych szczególnie niskim poparciem dla przyjmowania ukraińskich uchodźców wyróżniają się zwłaszcza osoby zajmujące się domem (51 procent).
CBOS zauważa również, że przyjmowaniu Ukraińskich uchodźców do Polski niechętne są młode kobiety:
"Analiza pokazuje, że za niższe poparcie dla przyjmowania uchodźców wśród najmłodszych badanych - regularnie przez nas obserwowane - odpowiadają głównie
młode kobiety.
W istocie poziom poparcia wśród młodych mężczyzn w przedziale wiekowym 18-24 lata jest dość wysoki (77 proc.), podczas gdy wśród ich rówieśniczek jest aż o 30 punktów procentowych niższy (47 proc.), wyróżniając się na tle innych grup. Aż co trzecia respondentka w wieku 18-24 lata (34 proc.) jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców" - podaje CBOS.
W badaniu Polaków zapytano także o to, czy uważają, że Ukraińcy doceniają pomoc ofiarowaną im przez Polskę. 62 procent ankietowanych uważa, że tak. Z kolei przeciwnego zdania było 24 procent badanych.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA