Logo
  • DONALD
  • OKAZAŁO SIĘ, ŻE SPRAWDZONE PRZEZ NIK SZKOŁY NIESPRAWIEDLIWIE ZANIŻAJĄ UCZNIOM OCENY

Okazało się, że sprawdzone przez NIK szkoły niesprawiedliwie zaniżają uczniom oceny

17.11.2023, 09:00
Najwyższa Izba Kontroli
poinformowała o wynikach
kontroli oceniania w świętokrzyskich szkołach
. Jak twierdzi NIK systemy oceniania wiedzy, umiejętności i zachowania uczniów przyjęte w zdecydowanej większości szkół objętych kontrolą w województwie świętokrzyskim
nie były w pełni zgodne z prawem oświatowym
, jasne i jednoznaczne.
Organ kontrolujący stwierdził, że w dziewięciu z dziesięć skontrolowanych szkół nie określano na przykład, jakie warunki trzeba spełnić, by z przedmiotu dostać ocenę roczną wyższą od przewidywanej. Co więcej, w przypadku uzyskania stopnia celującego konieczne było wykazanie się wiedzą spoza programu nauczania, choć z ustawy o systemie oświaty wynika, że do jej uzyskania wystarczy pełne opanowanie treści ujętych w programie.
Wskazano także, że w ośmiu skontrolowanych placówkach niewłaściwe oceny roczne z co najmniej jednego przedmiotu oraz/lub zachowania otrzymało co najmniej 21% uczniów, a maksymalnie aż 63%. W tym przypadku jako przykład wskazano
podwyższanie oceny zachowania
uczniom, którzy przynosili do szkoły
papier do kserokopiarek czy karmę dla zwierząt.
Z kolei obniżano zachowanie za wygląd  -
farbowane włosy
, pomalowane paznokcie czy makijaż.
NIK wskazała także, że w większości szkół  - ośmiu na dziesięć -
niesystematycznie monitorowano pracę uczniów,
a oceny wystawiano z mniejszą niż założoną w wewnętrznych przepisach częstotliwością.
"W sześciu szkołach od 15% do 75% uczniów, których dokumentacja była badana, nie otrzymywało żadnych ocen z odpowiedzi (także w czasie nauki stacjonarnej). W jednej szkole w ogóle zrezygnowano z oceniania tej formy aktywności, nawet w nauczaniu języków obcych" - podaje NIK.
Organ wskazał także na takie nieprawidłowości jak nieprzestrzeganie prawa oświatowego przez dyrekcję szkół i nauczycieli związane np. z organizowanymi w tych placówkach egzaminami poprawkowymi, a także egzaminami klasyfikacyjnymi. W niektórych sprawdzanych szkołach uczniowie i ich rodzice nie zawsze mieli możliwość korygowania niesprawiedliwych, w ich pojęciu, ocen.

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA