Logo
  • DONALD
  • MSWIA CHCE, ŻEBY NIEKTÓRZY POLICJANCI BYLI SZKOLENI Z OBSŁUGI GRANATNIKÓW

MSWiA chce, żeby niektórzy policjanci byli szkoleni z obsługi granatników

03.01.2023, 15:30
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
przygotowało
projekt rozporządzenia,
w którym przedstawiło nowe wytyczne w sprawie
wyszkolenia strzeleckiego
dla policjantów. Projekt znalazł się na stronie Rządowego Centrum Legislacji
12 grudnia.
"Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określa ogólny zakres wyszkolenia strzeleckiego policjantów oraz przypadki uzasadniające zwolnienie policjanta ze strzelań i sprawdzianów strzeleckich, mając na uwadze konieczność zapewnienia wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną oraz charakter wykonywanych zadań" - napisano w uzasadnieniu do projektu.
Zapisano w nim, że niektórych policjantów będą obejmowały zajęcia praktyczne ze strzelania z m.in. rewolwerów, karabinów i
granatników.
"W przypadku policjantów wyznaczonych, ze względu na charakter wykonywanych zadań, przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji albo komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Policji - także ze strzelb, pistoletów maszynowych, karabinków, karabinów, karabinów maszynowych, granatników oraz z broni palnej sygnałowej, które są przydzielone na stan danej jednostki albo komórki" - napisano w projekcie rozporządzenia.
Ministerstwo ocenia, że nowe wytyczne wpłyną na "
zoptymalizowanie procesu nauczania umiejętności strzeleckich
oraz umożliwi przygotowanie policjantów do podejmowania odpowiednich działań związanych z użyciem lub wykorzystaniem broni palnej podczas interwencji".
Co ciekawe projekt rozporządzenia pojawił się na stronie RCL w takiej wersji
na dwa dni przed
pechowym
wybuchem granatnika
w siedzibie Komendy Głównej Policji. Wówczas w wyniku incydentu do szpitala trafił generał
Jarosław Szymczyk.
Granatnik miał być prezentem przekazanym przez stronę ukraińską podczas wizyt roboczych. Według tłumaczeń komendant miał on być przerobiony na głośnik Bluetooth:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA