Logo
  • DONALD
  • WSTĘPNE WYNIKI KONTROLI TVP: STACJA JAKOŚ SOBIE RADZI GŁÓWNIE DZIĘKI DOTACJOM, MASA ZASTRZEŻEŃ DO "SYLWESTRA MARZEŃ" I PRODUKCJI FILMU "ZENEK"

Wstępne wyniki kontroli TVP: stacja jakoś sobie radzi głównie dzięki dotacjom, masa zastrzeżeń do "Sylwestra Marzeń" i produkcji filmu "Zenek"

15.10.2021, 13:35
fot. East News
Kilka dni temu pisaliśmy o
zakończeniu pracy kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli w Telewizji Polskiej
. Sprawdzano, czy TVP "prawidłowo zarządza majątkiem i gospodaruje środkami finansowymi". Kontrola dotyczyła lat 2014-2020:
 
Teraz NIK opublikowała raport, z którego wynika, że
gdyby nie wsparcie z budżetu państwa, stacja przynosiłaby straty
"W ostatnich latach finanse TVP S.A. opierają się w głównej mierze na corocznych rekompensatach z budżetu państwa" - napisano.
Wpływy z reklam i sponsoringu zmalały o 3% w trakcie badanego okresu. Co więcej, tylko w latach 2017–2020 wsparcie z budżetu wyniosło łącznie 3,7 mld zł.
"W 2014 r. TVP S.A. uzyskała zysk netto w wysokości blisko 6,3 mln zł, jednakże w kolejnych dwóch latach spółka poniosła już stratę – w 2015 r. było to 36,6 mln zł, a w 2016 r. – 176,7 mln zł" - można przeczytać w wynikach kontroli. 
Według kontrolerów,
stacja dokonała wielu zbędnych zakupów
, m.in. wyposażenie dla studia telewizyjnego za 302,5 tys. zł. Sprzęt zakupiono w 2015 r. i do tej pory stoi nieużywany. NIK odnotowała również wzrost wydatków na podróże służbowe - ponad 80% w stosunku do 2014 r. 
Kontrolerzy zwrócili uwagę na produkcję filmu
Zenek
z 2018 r. Firma zewnętrzna, która pełniła funkcję koproducenta wiodącego, miała problemy z finansowaniem projektu, przez co TVP musiała wydać ponad 32 tys. zł na postępowania egzekucyjne. Ponadto
zarząd zwiększył budżet filmu
uzasadniając, że koszty produkcji nie były doszacowane, a w filmie wykorzystano utwory, do których telewizja nie miała praw autorskich. 
Nieprawidłowości wykryto również przy organizacji
Sylwestra Marzeń
. Podczas edycji z 2018/2019 r., TVP "zawarła umowę bez zachowania zasad reprezentacji określonych w statucie", ponieważ
podpisał ją jedynie Jacek Kurski
, zabrakło podpisów pozostałych członków zarządu. Z kolei rok później umowa została zawarta 21 dni po emisji koncertu. 
Po zakończonej kontroli NIK wysłała cztery zawiadomienia w sprawie podejrzenia popełnienia wykroczenia do Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, jedno zawiadomienie w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia do Komendanta Rejonowego Policji oraz jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynów podlegających karze pieniężnej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Dzięki, że jesteś na Donald.pl. Zobacz nasz manifest na Patronite, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

* Sprawdź nasz kanał na Telegramie - codziennie wysyłamy tu najważniejsze wiadomości: https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA