Logo
  • DONALD
  • SPROSTOWANIE: JERZY ZIĘBA NIE ZAROBIŁ 23 MILIONÓW WALCZĄC Z CHCIWOŚCIĄ

SPROSTOWANIE: Jerzy Zięba nie zarobił 23 milionów walcząc z chciwością

21.08.2018, 07:31

Sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule opublikowanym na łamach serwisu Donald.pl w dniu 27 lipca 2018 roku, pt. „Jerzy Zięba zarobił 23 miliony walcząc z chciwością”

 

W związku z wezwaniem przedsądowym otrzymanym przez redakcję donald.pl drogą elektroniczną od pełnomocnika firmy „EGIDA CONSULTING SP. Z O.O. Spółka Jawna”, Wydawca Serwisu pragnie sprostować i przeprosić za podanie do wiadomości publicznej nieprawdziwych informacji zawartych w artykule opublikowanym w na łamach serwisu Donald.pl w dniu 27 lipca 2018 roku, pt. „Jerzy Zięba zarobił 23 miliony walcząc z chciwością”.

 
Z pisma pełnomocnika Egida Consulting Sp. z o.o. Sp. J. wynika, że nieprawdziwe są następujące informacje podane w Naszym artykule:
1. „Jerzy Zięba zarobił w spółce Egida Consulting Sp. z o.o. Sp. J. w 2017 roku 23 miliony złotych na walce z chciwością.”
Niniejszym prostujemy przedmiotową nieprawdziwą informację:
Jerzy Zięba nie walczył z chciwością, a wspomniany w artykule zysk 23 miliony złotych nie był udziałem Jerzęgo Zięby a spółki Egida Consulting Sp. z o.o. Sp. Jawna. 
Jerzy Zięba w roku, gdy wyżej wspomniany zysk został wypracowany, nie był wspólnikiem ani prezesem spółki.
Wspólnikami Spółki Egida Consulting Sp. z o.o. Sp. Jawna jest i w 2017 roku były:

1 - Egida Consulting Sp. z o.o. oraz

2 - Egida Investments LP (UK)
Wspólnikiem w Egida Consulting Sp. z o.o jest m.in.
Pani Halina Kostek
(96%)
Wspólnikiem w Egida Investments LP jest Egida Consulting Sp. z o.o., czyli spółka,

której wspólnikiem jest Halina Kostek (96%).
Pani Halina Kostek to m.in. wydawca książki Jerzego Zięby – „Ukryte terapie”, a także "Ukryte terapie 2".
Zgodnie z uchwałą wspólników Spółki Egida Consulting Sp. z o.o. Sp. J. Zysk za 2017 został podzielony pomiędzy wspólników Spółki Jawnej i częściowo przeniesiony na kapitał zakładowy spółki (1) . Przeszło 11 milionów polskich złotych trafić ma do lutego 2019 roku na rachunek brytyjskiej spółki Egida Investments LP, której właścicielem jest polska spółka Egida Consulting Sp. z o.o., której wspólnikiem (96%) jest Halina Kostek. (2).
2. Jerzy Zięba nie jest Prezesem Zarządu Egida Consulting Sp. z o.o. Sp. J ani Egida Consulting Sp. z o.o.
Niniejszym prostujemy przedmiotową nieprawdziwą informację: Jerzy Zięba nie był w dniu publikacji artykułu Prezesem Zarządu żadnej z ww. Spółek.
Jerzy Zięba był jednak Prezesem Zarządu jednej z ww. Spółek - Egida Consulting Sp. z o.o. co najmniej do dnia 31 grudnia 2017 roku
, o czym świadczy uchwała o udzieleniu mu absolutorium przez Wspólników Spółki za wykonanie obowiązków Prezesa Zarządu tej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku (3). 
Nie wiemy kiedy, po 31 grudnia 2017 roku, Jerzy Zięba został odwołany lub zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ww. Spółki, ale jest to informacja, którą każdy może sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Co to oznacza? Jerzy Zięba i inne osoby wchodzące w skład zarządu Egida Consulting Sp. z o.o. (spółki będącej wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji Egida Consulting Sp. z o.o. Sp. Jawna) co najmniej do 31 grudnia 2017 roku decydowały o sprawach Egida Consulting Sp. z o.o. Sp. J, to jest spółki, której bilans za 2017 rok poruszył opinię publiczną i był przedmiotem licznych dyskusji w Intrenecie.
Na Stronie KRS w reprezentacji „Egida Consulting Sp. z o.o. Spółka Jawna” nadal widnieje zapis, który mówi wprost, kto jest członkiem zarządu Egida Consulting Sp. z o.o.” i wskazuje także na Jerzego Ziębę. To oznacza, że albo Spółka Jawna nie zaktualizowała danych w KRS albo Sąd jeszcze nie zarejestrował wnioskowanej zmiany o wykreślenie J. Zięby z Zarządu (4/4a).
3. Przedmiotem działalności Jerzego Zięby ani spółki Egida Consulting Sp. z o. o. nie jest walka walka z chciwością
, a jedynie

zwyczajna działalność gospodarcza, w tym sprzedaż suplementów diety oraz książek Jerzego Zięby poprzez sklep internetowy należący do spółki.
Niniejszym prostujemy przedmiotową nieprawdziwą informację: Przedmiotem działalności Spółki „Egida Consulting Sp. z o.o. Spółka Jawna” nie jest walka z chciwością
a jedynie zwyczajna działalność gospodarcza, to jest zarabianie pieniędzy.
Nie jest tajemnicą, iż głównym ambasadorem suplementów diety sprzedawanych przez Spółkę jest Jerzy Zięba, a sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej o nazwie tożsamej do tytułu książki Jerzego Zięby, na której można znaleźć osobny dział poświęcony Jerzemu Ziębie skąd dowiedzieć można się m. in. że
pan Jerzy Zięba jest dyplomowanym hipnoterapeutą
.
Nie jest wiadome, czy Jerzy Zięba pracował w Spólce Egida Consulting Sp. z o. o. jako jej Prezes za darmo czy za wynagrodzeniem, ale wierzymy, że stosowne wynagrodzenie za sprzedaż książek otrzymuje od swojego wydawcy Haliny Kostek.
1
2
3
4
4a

Masz Telegram? Sprawdź nasz kanał

Wysyłamy świeże newsy i wideo prosto na Telegram. Kliknij, to niczego nie przegapisz: 

https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA