Logo
  • DONALD
  • POLACY POMOGLI UCHODŹCOM W TYLU ZBIÓRKACH I DORAŹNYM WSPARCIU, ŻE ŁĄCZNA KWOTA MOŻE SIĘGAĆ NAWET 10 MLD ZŁ

Polacy pomogli uchodźcom w tylu zbiórkach i doraźnym wsparciu, że łączna kwota może sięgać nawet 10 mld zł

30.07.2022, 14:00
Polski Instytut Ekonomiczny
opublikował raport podsumowujący pomoc Polaków dla uchodźców z Ukrainy w pierwszych miesiącach wojny. Według wyliczeń ekspertów zaangażowało się w nią 77 proc. polskiego społeczeństwa, wydając z prywatnych pieniędzy w sumie nawet
10 mld zł
.
PIE wskazuje, że pomoc dla uchodźców przybierała
różne formy
: od wsparcia finansowego i rzeczowego, przez pracę wolontariuszy po udostępnianie własnych domów. Zaangażowanie Polaków w pomoc było największe na początku wojny, skala pomocy zmienia się natomiast wraz z rozwojem kryzysu uchodźczego.
"Na początku wojny dominowała pomoc spontaniczna - oddolne inicjatywy ludności, masowy i błyskawiczny wysiłek społeczny o bezprecedensowym charakterze przy wsparciu tych procesów przez organy samorządu terytorialnego i władz centralnych. Na kolejnym etapie - adaptacyjnym - rośnie rola państwa, a rola społeczeństwa obywatelskiego maleje" - czytamy w raporcie PIE. 
- W czasie pierwszych miesięcy inwazji w działaniach pomocowych uczestniczyło 70 proc. dorosłych osób. Jednak połowa Polaków była zaangażowana w pomoc uchodźcom w sposób konsekwentny - zarówno na początku wojny, jak i w kolejnych tygodniach działań zbrojnych. Najpopularniejszymi formami wsparcia były pomoc rzeczowa oraz przekazy pieniężne.
59 proc. badanych zaangażowało się w zakup potrzebnych artykułów, a 53 proc. wpłacało pieniądze na rzecz uchodźców
. Rzadziej stosowanymi formami wsparcia były pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw na rzecz uchodźców (20 proc. badanych) i zaangażowanie w wolontariat (17 proc. badanych). Z kolei 7 proc. badanych deklaruje, że udostępniło uchodźcom własne mieszkanie - mówi 
Agnieszka Wincewicz-Price
, kierownik zespołu ekonomii behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.
Z badań wynika również, że częściej pomagały kobiety niż mężczyźni, z silnym zaangażowaniem związek miały również takie czynniki jak doświadczenie w działalności dobroczynnej przed wojną, czy wcześniejszy bezpośredni kontakt z Ukraińcami. 
Według obliczeń PIE w sumie z publicznych i prywatnych środków przez pierwsze 3 miesiące wojny na pomoc uchodźcom Polska przeznaczyła
25,4 mld zł
czyli prawie 1% polskiego PKB. Sami Polacy z prywatnych pieniędzy przeznaczyli na pomoc co najmniej 5,5 mld zł, ale - jak podaje PIE - "szacowana najbardziej prawdopodobna faktyczna wartość pomocy finansowej obywateli Polski dla uchodźców z Ukrainy
mieści się w przedziale od 9 mld do 10 mld zł
".
- W naszych szacunkach uwzględniliśmy wartość środków pieniężnych przekazanych na rzecz uchodźców w formie bezpośrednich przelewów bądź udziału w zbiórkach publicznych oraz wartość rzeczy i artykułów zakupionych na rzecz uchodźców, wartość zakwaterowania i wyżywienia, jakie zostały zaoferowane uchodźcom, a także wartość innych form wsparcia. Przedstawiony szacunek wynika z deklaracji badanych osób dotyczących wartości środków, jakie przeznaczyli na pomoc uchodźcom w rozmaitej formie - mówi Agnieszka Wincewicz-Price.
Zaangażowanie w pomoc wyraźnie jest powiązane z dochodem. 
Wśród osób o najwyższych dochodach (powyżej 5 tys. PLN netto) odsetek osób, które udzieliły względnie największej pomocy uchodźcom był trzy razy większy niż wśród osób o najniższych dochodach (poniżej 2 tys. PLN). Jednak nawet wśród osób zarabiających poniżej 2 tys. PLN netto zaangażowanie w pomoc było dość powszechne - jedynie 26 proc. osób z tej grupy nie pomagało w żaden sposób" - czytamy w raporcie.
Cały raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego można przeczytać
tutaj
.
Zobacz też:
 

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA