Logo
  • DONALD
  • POZNAŃ: PROKURATURA NIE UMIE POMÓC OSZUKANYM PRZEZ SZEFÓW PORTIERKOM, MUSIAŁY ZAŁOŻYĆ ZBIÓRKĘ

Poznań: prokuratura nie umie pomóc oszukanym przez szefów portierkom, musiały założyć zbiórkę

20.07.2022, 07:30
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza od 2018 roku walczy o
wypłatę roszczeń uznanych przez sąd pracy
dla portierek i portierów strzegących budynków Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) w Poznaniu. Teraz związkowcy alarmują, że
prokuratura od ponad 3,5 roku
nie doprowadziła do sformułowania żadnego aktu oskarżenia w tej sprawie.
Inicjatywa Pracownicza w połowie 2018 roku ujawniła, że zatrudnieni m.in.
nie mieli umów o pracę, byli oszukiwani na wynagrodzeniach czy pracowali w niewłaściwych warunkach
. Sąd pracy uznał roszczenia wszystkich poszkodowanych - ponad 20 osób. Zapadły w ich sprawie prawomocne wyroki. Roszczenia, w tym zaległe wynagrodzenia, sięgnęły
235 tysięcy zł
"Powiadomiona przez związek zawodowy Inspekcja Pracy stwierdziła, iż
nie jest w stanie skontrolować pracodawcy
, zostały bowiem wynajęte (naszym zdaniem celowo) agencje pracy tymczasowej zakładane na tzw. słupy - obywateli z Białorusi i Ukrainy. Agencje te nigdy realnie nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej i istniały tylko na papierze. Również komornicy, pomimo prawomocnych wyroków,
nie mogli wyegzekwować należnych pieniędzy
" - czytamy w oświadczeniu związku.
Pod koniec maja 2021 roku odbył się protest portierek i portierów, którzy pracowali w miejskich budynkach:
 
Inicjatywa Pracownicza poinformowała prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 218 § 1a Kodeksu karnego, czyli uporczywego naruszenia praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy, za co grozi nawet kara pozbawiania wolności do lat 2.
Niestety prokuratura od 3,5 roku nic nie zrobiła w tej sprawie, choć w toku prowadzonych kilkudziesięciu postępowań przed sądami pracy wyszły na jaw okoliczności, które w wysokim stopniu uzasadniają podejrzenie popełniania przez nieuczciwych pracodawców kolejnych przestępstw. 
"Oceniamy, że rocznie wiele tysięcy pracowników i pracownic portierni oraz ochrony jest oszukiwanych na wynagrodzeniu. Nierzadko przez tych samych pracodawców, którzy systematycznie zmieniają firmę, pod którą występują, celem uniknięcia odpowiedzialności. Proceder jest znany od lat, ale
żaden z organów państwa z nim na poważnie nie walczy
" - napisano.
Związkowcy żądają likwidacji outsourcingu w instytucjach publicznych, wypłaty należnych wynagrodzeń poszkodowanym oraz pociągnięcia do odpowiedzialności winnych. Właśnie dlatego Inicjatywa Pracownicza uruchomiła symboliczną zrzutkę, by wesprzeć wszystkich poszkodowanych.
Zebrane pieniądze pokryją koszty sądowe
, które spadły na byłych portierów - Ustawa o skardze na przewlekłość nakazuje zapłatę za każdą skargę 200 zł. 
Zbiórkę można wesprzeć
tutaj
.

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA