Logo
  • DONALD
  • AGORA ODPOWIEDZIAŁA ZWIĄZKOWCOM, ŻE PODWYŻKI BĘDĄ, ALE ZWOLNIENIA TEŻ I ŻE TAK MUSI BYĆ

Agora odpowiedziała związkowcom, że podwyżki będą, ale zwolnienia też i że tak musi być

17.01.2024, 15:30
fot. East News
W ubiegłym tygodniu Agora poinformowała, że w ramach zwolnień grupowych zamierza
zakończyć współpracę ze 190 pracownikami
z pionów prasy i internetu, co oznacza, że pracę straci niemal co czwarty pracownik redakcji. Zwolnienia mają zostać przeprowadzone do końca marca. 
Związkowcy z Komisji Dziennikarek i Dziennikarzy przy OZZ Inicjatywa Pracownicza poinformowali na Facebooku poinformowali, że nie zamierzają się poddawać i będą walczyć o pracowników.
 
"Trudno odnieść się do tego zarzutu, bo nie do końca wiadomo kim są 'oni'. Wszyscy jesteśmy pracownikami Agory i
wszyscy ponosimy konsekwencje
przemian rynkowych, rozwoju technologii i decyzji podejmowanych w redakcji na przestrzeni lat" - skomentował zarząd spółki w rozmowie z portalem Wirtualne Media.
Dodano, że zwolnienia mają związek z dostosowaniem struktur wydawniczych do realiów. Jednocześnie zapewniono, że rozwiązanie współpracy z pracownikami nie wpłynie na spadek jakości gazety. Zaplanowano również
podwyżki wynagrodzeń
.
“Rynek prasy gwałtownie się zmienia, co pokazuje choćby wycofanie się Ruchu z dystrybucji gazet.
Gazeta
 
Wyborcza
jest od lat przedsięwzięciem deficytowym, które Agora, pokrywając straty finansowe, wspiera w procesie dochodzenia do rentowności” - czytamy.
Bartosz Józefiak z Inicjatywy Pracowniczej wyraził nadzieję, że zwolnienia zaowocują podwyżkami dla reszty zespołów redakcyjnych spółki.
"Biorąc pod uwagę dane historyczne, w latach 2016–2022 średnie wynagrodzenie w Agorze S.A. wzrosło o 40% (mediana o 48%). W tym samym okresie skumulowana inflacja w kraju wyniosła 31,2%. W 2023 roku średnie wynagrodzenie podstawowe w Agorze SA wynosiło 8 372 brutto, natomiast mediana wynagrodzenia to 7000 brutto. Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnych kwotach podwyżek w 2024, bo trwa proces zatwierdzania tegorocznego budżetu. Niemniej możemy potwierdzić, że zakłada on wzrost wynagrodzeń, jak miało to miejsce w latach poprzednich. W samym zespole
Gazety Wyborczej
zmiany w strukturze wynagrodzeń są konieczne i będą w tym roku stopniowo wprowadzane" - podkreślił zarząd.

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA