Logo
  • DONALD
  • BADANIE: PONAD 50% MŁODYCH AMERYKANÓW POZYTYWNIEJ ODNOSI SIĘ DO SOCJALIZMU, NIŻ DO KAPITALIZMU

Badanie: ponad 50% młodych Amerykanów pozytywniej odnosi się do socjalizmu, niż do kapitalizmu

26.06.2021, 16:17
fot. East News
Pracownia Axios/Momentive powtórzyła sondaż z 2019 roku, który sprawdza stosunek Amerykanów do socjalizmu. Jak się okazało, postrzeganie zmieniało się stopniowo we wszystkich grupach wiekowych. 
W tegorocznym badaniu
51% ankietowanych w wieku od 18 do 34 lat pozytywnie oceniło socjalizm
, co w porównaniu do 55% w 2019 roku oznacza lekki spadek. Równoważy się on jednak z niewielkim wzrostem liczby osób w wieku 35-64 i 65+, którzy twierdzą, że pozytywnie oceniają socjalizm.
Mimo wszystko,
amerykańscy obywatele postrzegający pozytywnie socjalizm są wciąż mniejszością
(41%), a 52% przyznaje się do negatywnej opinii.
Zdecydowanie
dynamiczniej zmieniło się zdanie Amerykanów odnośnie kapitalizmu
w przedziale wiekowym 18-34 lata - obecnie 49% ocenia go pozytywnie, a 46% negatywnie. Dwa lata temu różnica ta wynosiła 20 punktów procentowych (58% do 38%). Poglądy osób w wieku 35 lat i starszych nie zmieniły się, wciąż mają o nim dobrą opinię.
Podsumowując,
kapitalizm popiera 57% całego społeczeństwa
. Badanie wykazało także, że 66% chce, aby rząd federalny prowadził politykę zmierzającą do zmniejszenia przepaści między Amerykanami bogatszymi, a mniej zamożnymi - dwa lata temu odsetek ten wynosił 62%.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA