Logo
  • DONALD
  • POZNAŃ: OD 2019 ROKU PIĘĆ SZKÓŁ WYSTĄPIŁO O ZGODĘ NA ZMNIEJSZENIE LICZBY GODZIN RELIGII

Poznań: od 2019 roku pięć szkół wystąpiło o zgodę na zmniejszenie liczby godzin religii

06.07.2021, 06:00
W ubiegłym roku
Komisja Episkopatu Polski
wystosowała dokument, w którym
wzywała katolickich rodziców do zapisywania dzieci na religię
:
"Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii. Człowiek
wierzący ma prawo i obowiązek pogłębiać swoją wiarę i według niej prowadzić swoje życie. Służą temu m.in. szkolne lekcje religii. Troska rodziców o udział ich dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku katolickiego wychowania dzieci" - piszą biskupi.
Komisja pouczyła także
szkoły, by te respektowały regulacje prawne
dotyczące katechezy i przypomniała, że nauczanie religii "odbywa się w wymiarze dwóch jednostek tygodniowo".
Pisaliśmy o tym tutaj:
Okazuje się, że wezwania nie przyniosły efektu.
W Poznaniu od 2019 roku pięć szkół wystąpiło o indywidualną zgodę na zmniejszenie liczby zajęć religii
:
Według danych, które posiadają władze Poznania, na lekcje religii w mieście uczęszcza 37 849 uczniów, z kolei 3 605 uczniów zdecydowało się na lekcje etyki. Co warto podkreślić, aż
18 793 poznańskich uczniów nie uczęszcza ani na lekcje religii, ani etyki
.
Cztery z pięciu szkół uzyskały zgodę na zmniejszenie liczby lekcji religii:
- Miasto nie dysponuje informacjami, które pokazałyby, ilu uczniów rezygnujących z religii wybiera etykę. Od 2019 r. pięć poznańskich szkół wystąpiło z prośbą o zmniejszenie liczby zajęć religii. Tylko jedna placówka nie uzyskała takiej zgody. Miasto nie zna liczby szkół, które zdecydowały się na zmniejszenie wymiaru godzin etyki - wylicza Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty.
Zgodnie z przepisami zgodę na zmniejszenie liczby zajęć religii
musi wydać biskup diecezjalny
.
Aktywista Paweł Nijakowski twierdzi, że wielu dyrektorów boi się występować do władz kościelnych z prośbą o zmniejszenie liczby godzin lekcji religii:
- Poprosiłem dyrekcję o wystąpienie do biskupa diecezjalnego. Dyrektorka zaparła się i powiedziała, że wyślę taką prośbę, ale pod warunkiem, że pomysł poprą rodzice wszystkich dzieci w szkole. Kiedy rok później poprosiłem o zmniejszenie liczby zajęć etyki, decyzja była pozytywna. Jej realizacja nastąpiła od razu, nikt nie musiał się podpisywać. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Podejrzewam, że dyrektorzy boją się władz kościelnych - mówi serwisowi Poznań Nasze Miasto Paweł Nijakowski z inicjatywy Świecka Szkoła WLKP.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA