Logo
  • DONALD
  • BADANIE: PONAD 40% STUDENTÓW ZETKNĘŁO SIĘ Z MOBBINGIEM NA SWOICH UCZELNIACH

Badanie: ponad 40% studentów zetknęło się z mobbingiem na swoich uczelniach

17.10.2021, 09:30
fot. East News
Na początku bieżącego roku absolwenci szkół aktorskich i teatralnych postanowili przerwać ciszę i podzielili się swoimi doświadczeniami w trakcie nauki. Byli studenci mówili
o agresji fizycznej i psychicznej ze strony wykładowców
Pisaliśmy o sprawie tutaj:
 
Pod koniec września Niezależne Zrzeszenie Studentów przygotowało raport
Mobbing na uczelniach
, z którego wynika, że
ponad 40% studentów miało styczność z zachowaniami mobbingowymi na swojej uczelni
. 32% z nich osobiście doświadczyło niewłaściwych zachowań, a pozostałe 9% było jedynie świadkiem takich zachowań wobec innych studentów.
Jest też grupa 13% respondentów, która nie miała styczności z mobbingiem, ale ich koledzy już niestety doświadczyli przemocy na kampusie. 
Badani wskazali, że mobbingujące zachowania ze strony prowadzących doprowadziły do demotywacji studentów (39%) oraz destabilizacji i rozłamu grupy. Co więcej, zwykle ankieterzy
doświadczali agresji od 2-4 wykładowców
(54%), 27% miało kontakt z jednym.
Anna Ostrowska
, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki, przekazała, że ministerstwo na bieżąco monitoruje sytuację na uczelniach, także pod kątem wszelkich przejawów dyskryminacji i przemocy wobec studentów. 
- Niemniej
ciężar odpowiedzialności
w zakresie tworzenia uczelnianej kultury organizacyjnej przeciwdziałającej występowaniu niewłaściwych zachowań oraz konstruowania procesu kształcenia i pracy w uczelni w sposób wolny od wszelkich form prześladowania i dyskryminacji studentów, doktorantów i pracowników,
spoczywa na rektorach szkół wyższych
- podkreśliła.
Resort edukacji poinformował, że w co najmniej 24 uczelniach publicznych funkcjonują ciała odpowiedzialne za działania wychodzące naprzeciw eliminowaniu występowania negatywnych zjawisk dyskryminacyjnych.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA