Logo
  • DONALD
  • BADANIE: ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ PRZYJEZDNYCH Z UKRAINY PRACUJE, CZĘSTO PONIŻEJ KWALIFIKACJI

Badanie: zdecydowana większość przyjezdnych z Ukrainy pracuje, często poniżej kwalifikacji

19.05.2023, 09:00
fot. East News
Wyniki badania
Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy
przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pokazały, że
78 proc. ukraińskich obywateli przebywających w Polsce podjęło pracę
: wśród mieszkańców, którzy przyjechali do naszego kraju przed wojną jest to 83 proc., wśród uchodźców wojennych - 71 proc.
Twórcy raportu oceniają, że różnica w zatrudnieniu wynika z lepszej znajomości języka polskiego oraz pozycji migrantów przedwojennych. Mimo wszystko autorzy podkreślają, że Polska odniosła ogromne sukcesy w zapewnianiu zatrudnienia uchodźcom.
- Dzięki programom szkoleniowym i wsparciu ze strony polskich pracodawców, obywatele Ukrainy mają możliwość nauki języka polskiego oraz zdobycia nowych kwalifikacji, co pozwoli im na pracę w swoim zawodzie, jak i wzmocnienie rynku pracy, m.in poprzez podjęcie zatrudnienia w kluczowych z perspektywy polskiej gospodarki sektorach - skomentował Andrzej Korkus, prezes Platformy Migracyjnej EWL.
Jednak niestety tylko 35 proc. Ukraińców zatrudnionych w Polsce zajmuje
stanowiska zgodne ze swoimi kompetencjami
. Wśród migrantów przedwojennych 42 proc. deklaruje, że znalazło zatrudnienie zgodne ze zdobytymi kwalifikacjami. Wśród uchodźców odsetek ten wynosi już 23 proc.
- W interesie naszej gospodarki jest, aby ta grupa znalazła zatrudnienie odpowiadające nabytym wcześniej kwalifikacjom. Nasze doświadczenie wskazuje, że pierwszym krokiem do tego celu jest umożliwienie uczestnictwa w kursach językowych i zawodowych, a także nostryfikacja uzyskanych wcześniej dyplomów i uprawnień - dodał Korkus. 
Paulina Jaworska z międzynarodowej organizacji Tent Partnership for Refugees podkreśliła, że Ukraińcy napotykają liczne przeszkody w znalezieniu pracy, m.in. bariery językowe, brak sieci społecznych lub zawodowych, ograniczone zrozumienie lokalnego rynku pracy i obciążenia związane z opieką nad dziećmi. Z raportu dowiadujemy się, że tylko 35 proc. Ukraińców deklaruje znajomość języka polskiego na dobrym i bardzo dobrym poziomie. Dwa lata temu takich osób było 46 proc. 
Badanie również pokazało, że 67 proc. przebywających w Polsce obywateli Ukrainy stanowią kobiety. W porównaniu z wynikami z 2021 roku odsetek mężczyzn z Ukrainy zmalał niemal dwukrotnie. Ponadto niemal dwie trzecie obywateli Ukrainy (62 proc.)
planuje wrócić do swojej ojczyzny
w bliższej lub dalszej perspektywie, a 50 proc. respondentów planuje ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w Polsce.
 
Badanie z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce zostało przeprowadzone w dniach 4–13 marca 2023 roku za pomocą wywiadów bezpośrednich F2F w kilkunastu miejscowościach Polski na próbie liczącej łącznie N=500 dorosłych obywateli Ukrainy, zarówno migrantów przedwojennych, jak i uchodźców wojennych z Ukrainy.
Zobacz też:

Hej, przypominamy tylko:

1. Szanujemy nawet ostrą dyskusję i wolność słowa, ale nie agresję. Przemocowe treści będą usuwane.

2. W komentarzach można swobodnie używać embedów z mediów społecznościowych.

3. Polecamy założenie konta, dzięki temu możesz zobaczyć wszystkie swoje dyskusje w jednym miejscu i dodać coś (👉 Sortownia), co trafi na stronę główną.

4. Jeżeli chcesz Donalda bez reklam, dołącz do naszych patronów: https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA