Logo
  • DONALD
  • SEJM ROZPATRZY PROJEKT CAŁKOWITEGO ZAKAZU PRZERYWANIA CIĄŻY, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI I TAKŻE Z GWAŁTU

Sejm rozpatrzy projekt całkowitego zakazu przerywania ciąży, niezależnie od okoliczności i także z gwałtu

23.09.2021, 06:35
Zbiórka podpisów pod projektem ustawy "Stop Aborcji", 25.05.2021, fot. East News
Wkrótce Sejm ponownie zajmie się tematem
całkowitego zakazu aborcji.
 Wczoraj
Fundacja Pro-Prawo do Życia
złożyła w Sejmie projekt ustawy, która zakłada
usunięcie wszystkich przesłanek do aborcji
. Pod projektem podpisało się 130 tysięcy osób. 
Propozycja Fundacji zakłada wprowadzenie do kodeksu karnego definicji
"dziecka poczętego"
"Dzieckiem jest człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności; dzieckiem poczętym jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu art. 149" - ma brzmieć definicja. 
Z kodeksu karnego miałyby
zniknąć kary za aborcję
, a - jak podkreślają eksperci - przerwanie ciąży
byłoby wówczas traktowane jak zabójstwo
. Za "nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka" będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat. Za umyślne - od 5 do 25 lat, a nawet dożywocie. Kobiety miałyby nie być karane za poronienie, ale tylko "nieumyślne". 
"Wyłączenie to dotyczy nieumyślnej formy czynów, polegającej co do zasady na niedochowaniu przez matkę dziecka poczętego ostrożności, jakiej wymaga się od osoby w jej stanie" - czytamy.
"Zapisy art. 157 KK powodują, że
matka dziecka poczętego nie jest w ogóle traktowana jako sprawca przestępstwa
, nawet gdyby zabiła swoje dziecko w najbardziej okrutny sposób. Sprawcy przestępstwa w myśl tego artykułu to wyłącznie osoby, które wykonują aborcję za zgodą kobiety, do tego czynu nakłaniają lub w jego dokonaniu pomagają. Sama matka w myśl tego przepisu jest tylko przedmiotem działania osób trzecich" - tłumaczy fundacja w uzasadnieniu projektu. 
Fundacja Pro-Prawo do Życia tłumaczy, że projekt powstał, bo
"prawna ochrona życia dzieci poczętych jest w Polsce fikcją"
.
"Wadliwe zapisy kodeksu karnego powodują, że co roku, tysiące dzieci w Polsce są bezkarnie zabijane. Mafie aborcyjne działają jawnie i jawnie oferują pigułki śmierci w Internecie i na ulicach polskich miast. Ostrożne szacunki mówią o 30 000 ofiar rocznie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 nie stanowi istotnej bariery dla zabójców, ponieważ nie odnosi się w żaden sposób do ścigania aborcyjnych przestępstw" - czytamy w komunikacie prasowym.
- Niestety ludzie odpowiedzialni za stanowienie i przestrzeganie prawa w Polsce, tolerują to, że
dziesiątki tysięcy dzieci giną, matki i ojcowie stają się współuczestnikami zbrodni
, a ład moralny w Polsce jest niszczony. Wobec bezczynności władz podjęliśmy społeczną inicjatywę ustawodawczą Stop aborcji. Mimo trudnych warunków nasi wolontariusze zebrali około 130 000 podpisów obywateli popierających projekt - mówił wczoraj pod Sejmem
Mariusz Dzierżawski
, prezes fundacji. 
- Zgodnie z projektem, dzieci poczęte będą chronione na podstawie tych samych przepisów, co inni ludzie, ponieważ
dziecko poczęte jest człowiekiem
. Projektem wkrótce powinien zająć się Sejm. Ochrona życia najsłabszych jest obowiązkiem władz Rzeczypospolitej, wynikającym z zasad moralnych i zapisów Konstytucji. Mamy nadzieję, że wszyscy posłowie, którzy odwołują się do moralności chrześcijańskiej, a także ci, którzy podkreślają przywiązanie do Konstytucji, poprą projekt Stop aborcji. Odrzucenie lub przewlekanie uchwalenia projektu będzie świadectwem obłudy.
Zobacz też: 

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA