Logo
  • DONALD
  • PREMIER POWOŁAŁ RZĄDOWY ZESPÓŁ, KTÓRY SZUKA SPOSOBU ZAROBKU NA KATASTROFIE KLIMATYCZNEJ: POLSKA POLITYKA POLARNA

Premier powołał rządowy zespół, który szuka sposobu zarobku na katastrofie klimatycznej: Polska Polityka Polarna

03.02.2022, 17:00
W
Monitorze Polskim
pojawiło się nowe
zarządzenie Mateusza Morawieckiego
, którym powołał on nowy rządowy
Zespół do spraw Polityki Polarnej Państwa.
Nowy zespół ma zajmować się utrzymywaniem kontaktów i wymianą informacji z instytucjami eksperckimi odpowiedzialnymi za działanie w regionach polarnych.
W zarządzeniu napisano, że zespół będzie miał możliwości formułowania projektów aktów normatywnych "mających na celu wdrożenie do polskiego ustawodawstwa norm prawa międzynarodowego wynikających ze współpracy w ramach polityki polarnej i związanych z nią umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską".
Przewodniczącym zespołu ma być sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z kolei wiceprzewodniczącym będzie przedstawiciel szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Do samego zespołu mają trafić osoby wyznaczone przez ministra klimatu oraz rolnictwa. Ma on być podzielony na dwie grupy zajmujące się odpowiednio sprawami Arktyki oraz Antarktyki. Posiedzenia plenarne mają się odbywać nie rzadziej niż raz w roku.
"Współczesne zmiany środowiska zachodzące w regionach polarnych wskazują, że obszary te ulegają wyraźnej transformacji, której skutki mogą mieć poważne konsekwencje dla istnienia wielu ekosystemów" - podkreślono w dokumencie.
Zwrócono także uwagę, że zmiany klimatyczne mogą otworzyć także nowe możliwości dla Polski:
"Zmiany klimatyczne wiążą się z pewnymi perspektywami i możliwościami, które też należy mieć na uwadze.
Topniejące lody mogą na przykład otworzyć nowe możliwości transportowe
" - napisano.
Obecnie w regionach polarnych działa siedem polskich stacji polarnych, z których część należy do uniwersytetów.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA