Logo
  • DONALD
  • ZHP ZGODZIŁO SIĘ NA ZMIANY W PRZYRZECZENIU HARCERSKIM I DOPUŚCI TEŻ TAKIE BEZ SŁOWA "BÓG"

ZHP zgodziło się na zmiany w przyrzeczeniu harcerskim i dopuści też takie bez słowa "Bóg"

22.05.2022, 16:13
fot. ZHP
Przez ostatnie dni w Warszawie obradował 42.
Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego
, podczas którego delegaci z całej Polski wybrali m.in. nowego przewodniczącego i nową naczelniczkę ZHP. Przegłosowano również szereg zmian, w tym zmianę w statucie dotyczącą przyrzeczenia harcerskiego. 
Delegaci ZHP zgodzili się, aby przystępujący do Związku mieli możliwość wyboru pomiędzy funkcjonującym do tej pory tekstem przyrzeczenia, a dodatkową, którą przyjęto na zjeździe. 
Do tej pory przyczenie ZHP brzmiało następująco: "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu".
Teraz składający przyrzeczenie
będzie mógł wybrać wersję bez słowa "Bóg"
: "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, stać na straży harcerskich zasad, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu".
Jak tłumaczy ZHP, przyjęcie nowej wersji ma pomóc osobom, które jeszcze poszukują swojego wyznania.
"Ustanowienie wersji zawierającej odniesienie do wyższych wartości i przy jednoczesnym stosowaniu formy niezawierającej słowa "Bóg", usankcjonuje przystępowanie do ZHP osób, które
nie są gotowe na określenie swojego wyznania, ale ciągle go poszukują
. Rozwój duchowy jest bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej ZHP. Chcemy jako organizacja
dawać możliwość młodym ludziom szukania swojej drogi
, w której wspierają ich instruktorki i instruktorzy" - czytamy w komunikacie ZHP. 
Związek Harcerstwa Polskiego podkreśla również, że przed podjęciem tej decyzji "odbyło się wiele dyskusji instruktorskich, które odbywały się w całej Polsce od 2014 roku".
"Uchwała, którą przyjął Zjazd ZHP, była efektem ogólnozwiązkowych konsultacji, które Rada Naczelna ZHP przeprowadziła na temat roli wiary i religii jako składowych wychowania duchowego w Harcerskim Systemie Wychowawczym".
Zobacz też: 
 
 

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA