Logo
  • DONALD
  • ABP JĘDRASZEWSKI OSTRZEGA: "EKOLOGIZM JEST SPRZECZNY Z BIBLIĄ". OBAWIA SIĘ TEŻ GRETY

Abp Jędraszewski ostrzega: "ekologizm jest sprzeczny z Biblią". Obawia się też Grety

25.12.2019, 17:45
Metropolita krakowski
abp Marek Jędraszewski
udzielił wywiadu Telewizji Republika. W rozmowie znów krytykował
"ideologię LGBT"
, odniósł się też do kwesti
 "ekologizmu"
. Jego zdaniem jest on sprzeczny z Biblią. 
Jędraszewski był pytany m.in. o manifest, który podpisał
a Greta Thunberg
- Odwołam się do manifestu, który podpisała między innymi emblematyczna aktywistka ruchu ekologicznego Greta Thunberg. Chodzi o tezę, która jest postawiona w tym manifeście. Ta teza brzmi, że to patriarchat jest przyczyną globalnego ocieplenia. To tylko krok od myślenia, że skoro patriarchat, to Kościołowi katolickiemu można by przypisać odpowiedzialność za wszystkie złe skutki klimatyczne, z którymi boryka się ludzkość - pytał współprowadzący rozmowę
Ryszard Gromadzki.
 
Arcybiskup Jędraszewski uznał to za "powrót do Engelsa".
- Można to skwitować jedną rzeczą: powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, w jakiejś mierze klasowego, a właściwie płciowego i w imię równości trzeba zerwać z tą tradycją, która jest tradycją judeochrześcijańską - odpowiedział. 
- Naraz wszystko się kwestionuje czyli faktycznie kwestionuje się naszą kulturę, odwraca się cały porządek świata, zaczynając od tego, że kwestionuje się istnienie Pana Boga - stwórcy, kwestionuje się także rolę i godność każdego człowieka - kontynuował. 
-
To się kwestionuje przez różne nowe ruchy
, a także
próbuje się narzucać jako obowiązującą doktrynę
. To zjawisko
bardzo niebezpieczne
, bo to
nie jest tylko postacią nastolatki
, to coś co się na narzuca, a
ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych
. To jest
sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii
począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga.
W dalszej części rozmowy dodał, że "
wszystkie ruchy lewicowe to jedna wielka inżynieria
, próba przekształcenia człowieka i świata na swoją modłę".
- Realizm filozoficzny czy chrześcijański polega na tym, że my próbujemy odczytać ten świat. Pytamy o pochodzenie, odczytujemy tajemnice. Ideologia polega natomiast na tym, że są pewne idee, mniej lub bardziej oderwane od rzeczywistości, i siłą próbuje się je wprowadzać w życie ludzi, nie patrząc na koszty. Takim eksperymentem był niewątpliwie komunizm. Niekoniecznie trzeba w ideologii zabijać ludzi fizycznie, ale na pewno dziś próbuje się wyzbyć z nas tego, co decyduje o człowieczeństwie. 
Słowa Jędraszewskiego o "niebezpiecznym ekologizmie" są szeroko komentowane na Twitterze. Skrytykował je m.in.
Roman Giertych,
wedle którego metropolita krakowski "z pełną świadomością próbuje ustawić Kościół w Polsce na
nurcie kolizyjnym z Papieżem
".

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »

Źródła:

1. POKÓJ, KTÓRY DAJE BÓG - ABP M. JĘDRASZEWSKIhttps://www.youtube.com/watch?v=HIvxDVurf5Y
Pokaż więcej (4)
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA