Logo
  • DONALD
  • BADANIE: ZDROWIE PSYCHICZNE DOKTORANTÓW W POLSCE JEST W ROZSYPCE, 73% WSKAZUJE RÓŻNE OBJAWY DEPRESJI 

Badanie: zdrowie psychiczne doktorantów w Polsce jest w rozsypce, 73% wskazuje różne objawy depresji 

14.12.2021, 12:15
Krajowa Reprezentacja Doktorantów przygotowała
raport
w ramach projekt
"PhD Mental Health
". Jego celem było sprawdzenie
stanu kondycji psychicznej doktorantów
pod kątem poczucia samotności, oceny wypalenia zawodowego, odczuwania wsparcia, doświadczenia stresu, lęku czy też objawów związanych ze stanami depresyjnymi.
Ankietę wypełniło w internecie ponad
2 tys. doktorantów i doktorantek
z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Mediana ich wieku wyniosła 27 lat. Badanie przeprowadzone zostało w listopadzie.
Według oficjalnych danych w 2020 roku w Polsce kształciło się około 31 tysięcy doktorantów. Z raportu wynika, że
sytuacja nie wygląda najlepiej
. Objawów
lęku
ponad normę doświadczyło
67 proc. doktorantów:
"Objawów stresu, lęku i depresji o różnym nasileniu doświadcza bardzo wysoki odsetek doktorantów (od 67 proc. w przypadku lęku do prawie 89 proc. w przypadku stresu)" - czytamy we wnioskach z raportu, do którego dotarła PAP.
Z badania wynika, że
żadnych objawów depresji nie doświadcza blisko 27 proc. doktorantów.
Lekkich objawów doświadcza 9,7 proc. osób, a umiarkowanych - 19,4 proc. Objawy ciężkiej i bardzo ciężkiej depresji ma odpowiednio 12,6 proc. i 31,4 proc. doktorantów.
Niekorzystnie wyglądają także wskaźniki
wypalenia zawodowego
. Z badania wynika, że wysokie jest nasilenie dwóch jego aspektów  -
82,4% doktorantów doświadcza wyczerpania
, a 77,2% z nich doświadcza zdystansowania wobec pracy na umiarkowanym i wysokim poziomie.
"Stres, lęk, depresja oraz wypalenie zawodowe nasilają się też u doktorantów wyższych lat studiów. Być może przyczyną jest fakt, że wraz z długością ich trwania rośnie liczba wyzwań i trudności, które muszą pokonać doktoranci, aby ukończyć studia i otrzymać stopień doktora. Prawdopodobnie to także nasilenie problemów ze zdrowiem psychicznym wśród doktorantów powoduje, że część z nich rezygnuje ze studiów" - podkreślono.
Okazuje się także, że
poziom lęku jest mniejszy wśród osób w szkołach doktorskich w porównaniu do tych na studiach doktoranckich
. Od 1 października 2018 r. obowiązuje nowy model kształcenia doktorantów, który odbywa się w szkołach doktorskich.
Może to wynikać z faktu, że studia doktoranckie ulegają wygaszeniu, a doktoranci muszą dotrzymać terminów, ale także z faktu, iż w szkołach doktorskich wszyscy odgórnie mają zapewnione źródło utrzymania, zaś na studiach doktoranckich tylko Ci najlepsi. Wpływ na to ma także fakt, że doktoranci uczęszczający do szkół doktorskich mają za sobą krótszy okres studiowania w porównaniu z doktorantami ze studiów doktoranckich.
Z badania wynika również, że
ochronę przed lękami i stresami stanowi dobra relacja z promotorem
, współpracownikami z zespołu badawczego oraz wsparcie ze strony instytucji, w której doktorant jest realizowany.
"Znaczenie może mieć także
wysoki dochód na członka rodziny doktoranta
" - zaznaczono.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA