Logo
  • DONALD
  • POZNAŃ: NOWA UCHWAŁA MA POŁOŻYĆ KRES REKLAMOZIE I WPROWADZIĆ JAKIŚ PORZĄDEK 

Poznań: nowa uchwała ma położyć kres reklamozie i wprowadzić jakiś porządek 

28.01.2023, 15:00
W tym tygodniu
Rada Miasta Poznań
przyjęła tzw.
uchwałę krajobrazową,
która ma
uporządkować reklamy
znajdujące się w mieście. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 8 było przeciw, zaś 5 wstrzymało się od głosu.
- Miasto nie jest przeciwne reklamom w przestrzeni publicznej.
Nie ma jednak zgody na samowolę reklamową
, zasłanianie zabytkowych budynków, czy nielegalne instalacje wielkopowierzchniowych nośników z pogwałceniem zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Jest to dokument przełomowy, bo daje Miastu skuteczne
narzędzie do walki z chaosem
reklamowym -  tłumaczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
Dokument był sześciokrotnie konsultowany z mieszkańcami, przedsiębiorcami, firmami reklamowymi czy radnymi osiedlowymi. W trakcie prac nad uchwałą urząd miasta otrzymał 360 uwag, z czego 49 uwzględniono w całości lub części w ostatecznych zapisach.
- Uchwała zawiera
szczegółowe wytyczne dotyczące sytuowania reklam
, małej architektury i ogrodzeń na terenie całego miasta. Jednak, żeby była efektywnym narzędziem walki z chaosem reklamowym, przyjęto rozwiązanie, że okresy dostosowawcze nie będą miały zastosowania do tablic i urządzeń powstałych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Oznacza to, że obiekty, które nie wypełniają zasad i warunków przyjętych w dokumencie, natychmiast po wejściu w jego życie będą musiały zostać dostosowane do wyznaczonych uchwałą standardów - wskazuje zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss.


Władze Poznania wyznaczyły specjalny
zespół, który będzie zajmował się egzekwowaniem przepisów
. Do jego zadań należy kontrola zgodności usytuowania tablic i urządzeń reklamowych z zapisami uchwały oraz wydawanie decyzji administracyjnych, w tym nakładających kary finansowe na podmioty instalujące nośniki niezgodne z uchwałą.
"Kary, o których mowa, reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są to kary biegnące, tzn. są wymierzane za każdy dzień, w którym reklamy są niezgodne z zapisami uchwały. Mogą być zatem dotkliwe i wysokie. Stanowią dodatkowe narzędzie oddziałujące na podmioty odpowiedzialne za usytuowanie urządzeń reklamowych" - podaje urząd miasta.


W uchwale krajobrazowej przyjętej przez Poznań
miasto zostało podzielone na cztery strefy
. Pierwsza z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, obejmujący centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, a także część Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedla Główna. Kolejny to obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe, oraz obszar przyrodniczy, który wpisuje się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.


"Największe nośniki reklamowe - billboardy - w maksymalnym rozmiarze (18 m kw.) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice - wzdłuż głównych dróg przyspieszonego ruchu. Tego typu reklamy stanowią nadmierną dominantę przestrzenną i zaburzają kompozycje widokowe osiedli, szczególnie jeżeli są stłoczone na niewielkim obszarze, dlatego priorytetem uchwały jest ich ograniczenie. W dokumencie ograniczono również sytuowanie reklam wielkoformatowych na budynkach. Można je instalować jedynie na elewacjach obiektów w obszarze zurbanizowanym, tam gdzie regulacje dotyczące reklam są mniej restrykcyjne" - podaje urząd.
We wszystkich obszarach dopuszczono
tablice i urządzenia reklamowe w formie słupów reklamowych
, citylightów oraz pylonów reklamowych. Wprowadzono jednak pewne ograniczenia.
W uchwale odniesiono się także do kwestii
szyldów
:
"Preferowanym miejscem usytuowania tego typu nośników są elewacje budynków. Wyjątkowo przewidziano możliwość wykonania szyldów m.in. na dachu czy ogrodeniu nieruchomości, a także wolno stojących" - podaje urząd.
W przyjętym przez miasto dokumencie uregulowano także zasady dotyczące
sytuowania ogrodzeń
. Zgodnie z nim powinny być one ażurowe i nie można stawiać ich z betonowych elementów prefabrykowanych.


Jeśli chodzi o
terminy
dostosowania się do nowych wytycznych, to w przypadku nośników reklamowych są one
różne dla poszczególnych części miasta.
"Dla obszaru staromiejskiego - 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, centrum i historycznych dzielnic - 2 lata, dla obszaru zurbanizowanego i przyrodniczego - 5 lat z wyłączeniem obiektów lub obszarów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, dla których ustalono termin 2 lat na dostosowanie" - podaje magistrat.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Dzięki, że jesteś na Donald.pl. Zobacz nasz manifest na Patronite, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

* Sprawdź nasz kanał na Telegramie - codziennie wysyłamy tu najważniejsze wiadomości: https://t.me/donaldplnews

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA