Logo
  • DONALD
  • KOMISJA EUROPEJSKA WPROWADZI ZAKAZ HODOWLI KLATKOWEJ NA TERENIE UE DO KOŃCA 2027 ROKU

Komisja Europejska wprowadzi zakaz hodowli klatkowej na terenie UE do końca 2027 roku

30.06.2021, 14:05
fot. Andrew Skowron
Zapadła decyzja w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
End the Cage Age
(Koniec Epoki Klatkowej), której celem jest
delegalizacja klatek dla zwierząt hodowlanych do 2027 roku na terenie UE
. Parlament Europejski przyjął rezolucję w czerwcu tego roku:
 
Jak informuje Compassion Polska, teraz
Komisja Europejska poszła w ślady PE i zobowiązała się do wycofania klatek
dla kur, matek świń, cieląt, królików, kaczek, gęsi i innych zwierząt hodowlanych. 
 
KE ogłosiła, że
do końca 2023 roku przedstawi wniosek ustawodawczy
mający na celu wycofanie i ostateczny zakaz stosowania klatek. Ponadto poruszona zostanie także kwestia produktów importowanych z państw spoza UE. 
 
- Obywatele domagali się zmian, a Komisja usłyszała ich głos wyraźnie i podjęła jednoznaczne zobowiązanie do stopniowego wycofywania klatek. Myślę, że
to historyczny moment dla całego ruchu prozwierzęcego
i od dziś rozpoczyna się nowa podróż - mówiła dla Onetu
Małgorzata Szadkowska
, prezeska Compassion Polska, który jest oddziałem Compassion in World Farming, czyli autora i pomysłodawcy inicjatywy. 
End the Cage Age została podpisana przez 1,4 milionów obywateli krajów członkowskich UE. 
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA