Logo
  • DONALD
  • POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZROBIŁ EKSPERYMENT I UCZYŁ PIERWSZEJ POMOCY NA FANTOMACH MUZUŁMANKI, BEZDOMNEGO I OSOBY QUEER

Polski Czerwony Krzyż zrobił eksperyment i uczył pierwszej pomocy na fantomach muzułmanki, bezdomnego i osoby queer

07.04.2022, 12:45
BNP Paribas we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem przygotowali nietypową lekcję nauki pierwszej pomocy. Uczestnicy szkolenia zostali zaproszeni na zajęcia praktyczne na
fantomach, które odzwierciedlały wygląd trzech prawdziwych osób
: mężczyznę w kryzysie bezdomności, uchodźczynię z Czeczenii oraz osobę queergender.
 
Według badań CBOS, 67 procent Polek i Polaków deklaruje, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, ale
tylko 19 procent jest całkowicie pewnych swoich umiejętności
w tym zakresie. W ramach projektu "Pierwsza pomoc ludzkości" grupa przypadkowych 24 osób mogła wziąć udział w szkoleniu teoretycznym, a następnie utrwalić zdobytą wiedzę w zajęciach praktycznych.
- Na powodzenie akcji resuscytacyjnej ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim
szybkie rozpoznanie i powiadomienie pogotowia ratunkowego
. Po drugie,
znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy
. A większość z nas ostatni kontakt z wiedzą ratowniczą miało podczas kursu na prawo jazdy. Najważniejsza jest jednak
gotowość do podjęcia działania
, a niestety wciąż często pozostajemy biernymi świadkami wypadków - tłumaczy
Michał Mikołajczyk
, prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
Kampania "Pierwsza pomoc ludzkości" ma uwrażliwić na potrzebę niesienia pomocy każdej osobie tego potrzebującej, wykształcić w społeczeństwie właściwe postawy i przypomnieć zasady postępowania w razie wypadków. Dlatego wykorzystane fantomy różniły się od tych standardowych.
Uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do sali, w której czekały na nich sylwetki przypominające
Grzegorza Sękowskiego, osobę w kryzysie bezdomności, Khedi Alievę, uchodźczynię z Czeczenii oraz Krzysztofa "Leona" Dziemaszkiewicza, genderqueer
. Niektórzy byli zszokowani, inni rozbawieni i zaciekawieni. Pomimo różnych reakcji, zgromadzeni zmierzyli się z własnymi barierami i wykonali serię ćwiczeń na manekinach. 
Po zajęciach uczestnicy udali się do osobnych pokojów, gdzie poznali osoby, które uratowali oraz ich trudne historie. 
- Naszym eksperymentem społecznym chcieliśmy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie nieść pomoc każdej osobie, niezależnie od jej pochodzenia, wyznania, koloru skóry, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej czy niepełnosprawności. Uczestnicy tego doświadczenia zderzyli się nie tylko z przejmującymi historiami naszych bohaterów, ale i własnymi, głęboko skrywanymi przekonaniami. Motywacja do niesienia pomocy jest obarczona emocjami. Warto jednak pamiętać, że
pierwsza pomoc jest niezbędna
nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofy naturalne, ale również
w codziennym życiu
, a potrzeba jej udzielenia może pojawić się nagle i dotyczyć nas wszystkich - mówi
Dariusz Maciołek
, dyrektor Departamentu Marketingu, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas.
Nagranie z tego eksperymentu stanie się materiałem pomocniczym Polskiego Czerwonego Krzyża, pokazywanym podczas szkoleń z pierwszej pomocy.

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA