Logo
  • DONALD
  • ABP DEPO UWAŻA, ŻE NIE MOŻNA ZMNIEJSZYĆ LICZBY GODZIN RELIGII W SZKOŁACH, A NOWACKA, ŻE MOŻNA

Abp Depo uważa, że nie można zmniejszyć liczby godzin religii w szkołach, a Nowacka, że można

05.01.2024, 14:15
fot. East News
Nowa minister edukacji
Barbara Nowacka
tuż po objęciu stanowiska zapowiedziała zmiany w systemie oświaty, tym ograniczenie lekcji religii w szkołach do jednej godziny. Z planowanymi zmianami nie zgadza się jednak Konferencja Episkopatu Polski, która uważa, że wszelkie zmiany należałoby skonsultować z Kościołem. Według
arcybiskupa Wacława Depo
to konkordat zapewnia dwie lekcje religii tygodniowo, takich zapisów nie ma jednak w dokumencie, do czego odniosła się już Nowacka.
Przypomnijmy, że Nowacka proponuje, aby z budżetu państwa finansowana była
jedna godzina religii tygodniowo
. Ewentualną drugą godzinę mógłby finansować samorząd, jeśli taka byłaby wola lokalnych władz i rodziców. Nowacka zapowiedziała także, że religia będzie organizowana na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej i że ocena z niej nie będzie wliczała się do średniej.
Według sondaży te propozycje popiera większość Polaków.
Konferencja Episkopatu Polski twierdzi jednak, że tego typu zmiany powinny podlegać "dialogowi" z Kościołem. Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski w rozmowie z PAP przekonywał natomiast, że
prawo do dwóch godzin religii gwarantuje konkordat
.
- Dziś mamy jeszcze gwarantowane konkordatem dwie godziny katechezy w szkole, choć już od lat bywały uzgodnienia szkolne o jednej godzinie. Jeśli minister edukacji mówi o jednej godzinie religii na pierwszej czy ostatniej lekcji, które są już jakąś formą rezygnacji - to jest podpowiedź, żeby to parafie i rodzice decydowali i przyjęli to wyzwanie do spotkań w salkach katechetycznych. Zgoda. Niech młodzież gromadzi się na spotkaniach oazowych, formacyjnych. Tam jest miejsce na nawiązywanie relacji rówieśniczych, wspólnotę, ciekawe wyjazdy i na zabawę. A to pozwoli młodym ożywić wiarę - stwierdził arcybiskup.
Okazuje się jednak, że
zapisu o dwóch godzinach religii w konkordacie nie ma
. W dokumencie istnieje jedynie zapis dotyczący gwarancji państwa co do nauki religii, jednak bez konkretów dotyczących wymiaru godzin.
"Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych" - brzmi art. 12 pkt 1 konkordatu.
Zapis o dwóch godzinach lekcyjnych znajduje się natomiast w
rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
"Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych" - brzmi punkt 8 tego rozporządzenia. 
Do słów abp Depo odniosła się już również sama minister Nowacka. Jak tłumaczy w rozmowie z
Newsweekiem
, "o ile Kościół ma prawo decydować, kto i czego uczy w ramach szkolnych katechez, to
domeną ministra edukacji jest, ile godzin religii wpisze do szkolnych planów
".
- Szkoła musi zachować neutralność światopoglądową. Poza tym nie widzę powodu, aby uczniowie w szkole publicznej mieli mniej godzin fizyki, biologii i chemii niż religii. Naszym zobowiązaniem jest ulżyć dzieciom w procesie nauczania, żeby nie miały przeładowanego planu lekcji. Ograniczenie godzin z religii jest jednym z prostszych rozwiązań - stwierdziła.
 

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA