Logo
  • DONALD
  • RAPORT: NAJBOGATSZYM WCIĄŻ OPŁACA SIĘ BARDZIEJ INWESTOWAĆ W MIESZKANIA NIŻ W COKOLWIEK INNEGO

Raport: najbogatszym wciąż opłaca się bardziej inwestować w mieszkania niż w cokolwiek innego

06.02.2023, 10:00
Z badania firmy doradczej Knight Frank wynika, że 46 proc. instytucji bankowości prywatnej i doradców finansowych wskazuje
nieruchomości jako najważniejsze źródło pomnażania majątku
. Technologie wskazało 33 proc., a rynek akcji - 28 proc. 
Cztery na dziesięć osób posiadających majątek przekraczający 30 milionów dolarów powiększyło go w 2022 roku, choć okres ten nazywany jest rokiem "trwałego kryzysu". 
"Przyczyniły się do tego inwestycje w nieruchomości, transakcje walutowe, wyczucie rynku i, po raz pierwszy od ponad dekady, zwroty z lokat" - czytamy. 
Osoby, które straciły część swojego majątku, wskazują, że przyczyniły się do tego wahania akcji oraz zmiany stóp procentowych. Jednocześnie 47 proc. respondentów spodziewa się w 2023 roku nieznacznego wzrostu majątku ich klientów, a 21 proc. - znaczącego. 
- Na pytanie, jakie są największe zagrożenia dla pomnażania majątków przez najbogatszych, ankieta wykazała, że mogą to być inflacja (67 proc.), stopy procentowe (59 proc.) oraz ryzyko polityczne czy geopolityczne (53 proc.) - stwierdziła Flora Harley z działu badań rynku nieruchomości mieszkaniowych w Knight Frank.
Z raportu wynika również, że
jedna trzecia światowego majątku jest alokowana w drugim i trzecim domu
, które należą do grupy najzamożniejszych. Szacuje się, że osoba zaliczana do tej grupy posiada średnio 4,2 domu. 
"W tym roku około 15 proc. grupy najbogatszych chce kupić taką nieruchomość mieszkaniową, w porównaniu z 21 proc. w badaniu z poprzedniego roku. Apetyt jest największy wśród milionerów z Bliskiego Wschodu" - wskazano. 
Inwestorzy najchętniej lokują kapitał w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Australii i Francji. Jeden na pięciu milionerów planuje bezpośrednio zainwestować w 2023 roku, a 13 proc. szuka możliwości pośrednich inwestycji. Wskazano, że sektor opieki zdrowotnej, magazynowy i biurowy są najlepsze do inwestowania przez grupę najzamożniejszych w bieżącym roku, a sektor najmu instytucjonalnego (PRS) oraz hotelowy uzupełniają pierwszą piątkę. 
Około jedna trzecia respondentów jest zainteresowana inwestycjami w każdy z pięciu największych sektorów.
"Wśród inwestycji alternatywnych sztuka pozostanie najbardziej pożądaną. 59 proc. najbogatszych prawdopodobnie wybierze właśnie ten segment. Zegarki zajmują drugie miejsce, wskazane przez 46 proc. ankietowanych, a następnie wino z 39 proc. zainteresowaniem" - podano.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA