Logo
  • DONALD
  • BADANIE: SATYSFAKCJA Z PRACY MŁODYCH DZIAŁA INACZEJ, NIE NABIERAJĄ SIĘ NA STARE SZTUCZKI

Badanie: satysfakcja z pracy młodych działa inaczej, nie nabierają się na stare sztuczki

16.05.2023, 06:15
*Artykuł powstał we współpracy z
RocketJobs.pl
- portalem z ogłoszeniami o pracę dla specjalistów m.in. z obszaru: marketingu, designu, sprzedaży, a także finansów czy inżynierii. Rocket Jobs podkreśla, że ma najwyższy na rynku odsetek ofert z widełkami płacowymi, dlatego jeżeli szukacie nowych zawodowych wyzwań, warto robić to z nimi.
Portal RocketJobs.pl we współpracy z agencją badawczą WiseRabbit przeprowadził
badania
dotyczące postrzegania
sytuacji zawodowej
przez
osoby z generacji Y i Z
. Skupiono się przy tym na tzw. pracownikach umysłowych i ich spojrzeniu na zadowolenie z pracy, aspekty, których żałują oraz postrzeganie ryzyka w karierze zawodowej. Raport podsumowujący badania, którego partnerem merytorycznym jest SWPS Innowacje, dostarcza wielu ciekawych informacji o zjawiskach i trendach występujących wśród współczesnych pracowników biurowych, szczególnie tych związanych z takimi branżami jak sprzedaż, marketing, finanse czy HR.
Jednym z kilku głównych zagadnień, którym poświęcono uwagę w badaniu, jest
satysfakcja z pracy
. Jak wskazują autorzy raportu, praca jest źródłem pieniędzy, ale także środowiskiem dającym szansę realizowania innych aspektów, które mogą wpływać na poczucie spełnienia. "Zyski z pracy" są zatem nie tylko materialne, ale również psychologiczne i społeczne. Należą do nich, chociażby poczucie, że robi się coś przynoszącego korzyść innym ludziom, szansa na zaangażowanie się w coś, co samemu uważa się za ważne i wartościowe czy możliwość zauważania realnego wpływu własnych działań na rzeczywistość.
Ponad 60% badanych uważa, że odczuwa szczęście w pracy, a jedna piąta, że w pracy nie jest szczęśliwa. Zadowolenie z pracy charakteryzuje 28% badanych, a 40% nie jest w pełni usatysfakcjonowanych ze swojej pracy. 32% badanych cechuje z kolei brakiem zadowolenia z pracy.
Jak wskazują eksperci pracownikom nie zależy już tylko na nagrodach czy "benefitach".
- Chcemy, by praca dawała nam nie tylko przyjemność, ale i by była sensowna. Dostęp do atrakcyjnych benefitów i odpowiedniego wynagrodzenia dla coraz większej grupy pracowników staje się swoistym must have. To, co ma szanse przyciągać pracowników do organizacji, "to coś więcej". To możliwość wykorzystywania swoich mocnych stron, realizowania wartości i podejmowania się aktywności na rzecz tzw. większego dobra - mówi dr Malwina Puchalska-Kamińska.
Jak wynika z badania RocketJobs.pl, ponad połowa respondentów
(53%)
przyznaje, że
praca stanowi kluczowy aspekt ich życia
. Tyle samo wskazuje, że postrzega swoją pracę w kategoriach "pasji".
Na podstawie badania udało się również zidentyfikować najważniejsze źródła satysfakcji z obecnej pracy badanych. Najważniejszym okazał się poziom wynagrodzenia - na ten aspekt wskazało 57% respondentów. Bardzo zadowolonych z aktualnego poziomu wynagrodzenia było 51% przedstawicieli pokolenia Z oraz 60% badanych z pokolenia Y. 
Kolejnymi ważnymi aspektami wpływającymi na satysfakcję okazały się
elastyczny czas pracy
- ważny dla 42% badanych oraz możliwość rozwoju czy awansu (37%). Im młodsi badani, tym częściej wskazywali właśnie na te czynniki. Wśród reprezentantów pokolenia Y elementy te wskazywało ok. 24% badanych. W pokoleniu Z zadowolenie w tym kontekście przekraczało nawet 50%.
Następne czynniki satysfakcji to możliwość pracy zdalnej (36%), odpowiednia dynamika pracy (33%), prestiż wykonywanej pracy lub firmy (30%) i dobre relacje ze współpracownikami przekładające się na poczucie więzi (30%). Badani wskazywali również na takie aspekty jak pewny pracodawca lub branża (27%), dobre relacje z klientami (26%) i forma zatrudnienia - np. umowa o pracę (25%).
Autorzy raportu wskazują, że o ile wysokość zarobków dla pokoleń Y i Z zdaje się być podobnie ważna, są elementy, które pokazują
różnice pokoleniowe.
"Na przykład, z dynamiki pracy niezadowolony był jedynie około co czwarty przedstawiciel Pokolenia Y, ale już około co trzeci przedstawiciel pokolenia Z. Z innej perspektywy, co trzecia z Zetek wolałaby więcej pracować zdalnie, natomiast wśród starszych Igreków podobne preferencje wykazywał mniej niż co szósty z badanych. Starsi uczestnicy badania byli również nieco bardziej niezadowoleni z poziomu stabilności pracy i systemów premiowych niż młodsi respondenci" - czytamy.
- Z badania wyłania się interesująca i inspirująca wizja sukcesu - mówi socjolog dr Marta Bierca, współautorka badania. - Oprócz dość przewidywalnych jego oznak w postaci zarobków dających poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej, sukces to robienie tego, co się kocha i odnajdywanie sensu w pracy - dodaje.
-
Sukces to posiadanie pracy, która nie ogranicza
indywidualnych potrzeb jednostki, ale ją rozumie i wspiera w rozwoju. Relacja z pracodawcą ma być oparta na dialogu i transparentności, sama praca elastyczna, a jej cel zrozumiały. Młodzi odchodzą od budowania własnej wartości na klasycznie rozumianej władzy - zarządzanie ludźmi dla samej etykietki "manager" nie ma dla nich sensu. Stawiają na indywidualizm, ale też wpółdziałanie, jeśli prowadzi ono do jasnego celu. Sukcesem coraz częściej staje się praca pozwalająca na komfortowe życie prywatne. Jeśli mogę pracować z plaży czy zacisza Mazur, w trybie zadaniowym, bez rozliczania z każdej minuty online - to jest praca marzeń. Utopia? Niekoniecznie - mówi.
Zdaniem ekspertów wyniki badania znajdują odzwierciedlenie również w rzeczywistości.
- Respondenci, pytani o powód wyboru obecnie wykonywanej pracy, wskazują zarobki jako kluczową motywację. Taka postawa jest rzeczywiście dostrzegalna na rynku pracy. Widać ją chociażby w reakcjach na wprowadzanie przez organizację nowych benefitów, gdy część pracowników głośno komentuje, że preferowałaby podniesienie wynagrodzenia zamiast darmowych biletów do teatru. Nie można oczywiście ignorować potrzeby stabilizacji finansowej - zwłaszcza w tak wymagających ekonomicznie czasach - jednak dział HR nie powinien traktować wypłaty jako zasadniczego czynnika motywującego zespół do pozostania w organizacji. Jeśli inne obszary zostaną zaniedbane, pracownik bez żalu odejdzie do konkurencyjnej firmy, jeśli tylko dostanie lepszą ofertę finansową - mówi Konstancja Gierba, adwokatka specjalizująca się w prawie pracy.
Zobacz też:
Partnerem merytorycznym publikacji jest SWPS Innowacje, spółka celowa Uniwersytetu SWPS.
*Badanie (ilościowe i jakościowe) na grupie 500 pracowników biurowych przeprowadziła agencja WiseRabbit pod przewodnictwem dr socjologii
Marta Bierca
. Autorem treści jest dr psychologii Łukasz Jach.

Dokarm kaczkę przez internet

Zobacz, co zrobimy z twoimi pieniędzmi:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA