Logo
  • DONALD
  • KNF UKARAŁ ALIOR BANK M.IN. ZA "ŚWIADCZENIE USŁUG BEZ UWZGLĘDNIENIA INTERESU KLIENTA"

KNF ukarał Alior Bank m.in. za "świadczenie usług bez uwzględnienia interesu klienta"

06.08.2019, 17:30
[reklama]
Komisja Nadzoru Finansowego
nałożyła na 
Alior Bank dwie kary pieniężne w wysokości 10 mln zł.
 Kara jest wynikiem naruszenia m.in. przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz
 "świadczenie usług bez uwzględnienia interesu klienta".
Zidentyfikowane przez KNF naruszenia obejmowały:
-
brak zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich
przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (art. 74b ust. 2 w związku z art. 74b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy),
- brak zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (art. 73 ust. 1 ww. ustawy),
- świadczenie usług maklerskich
bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta
(art. 83a ust. 3 ww. ustawy),
- przekazywanie klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych (art. 76 ust. 1 ww. ustawy).
[reklama]
Komisja wskazała też, że Alior Bank świadczył usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów, z którymi nie zawarto wcześniej umów dotyczących tego rodzaju usług. 
"Ustalenia postępowania wykazały, że pomimo braku umów pracownicy banku w drodze korespondencji e-mail przekazywali klientom informacje i udzielali im wskazówek dotyczących inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy WI. Informacje te pozwalały klientom na jednoznaczną identyfikację zarówno instrumentów finansowych (certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych funduszy WI), jak również kierunku ich rekomendowanych inwestycji" - napisano. 
Komisja poinformowała, że maksymalny wymiar kar za wykryte naruszenia przepisów mógł wynieść łącznie 492 mln zł.
Dlaczego skończyło się tylko na 10 milionach?
KNF wyjaśnia, że wpłynęły na to
"działania podejmowane przez bank w celu usunięcia skutków naruszeń prawa”.
- Bank zawiera obecnie z poszkodowanymi osobami porozumienia, na podstawie których odkupuje oznaczone certyfikaty inwestycyjne - podała Komisja.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA