Logo
  • DONALD
  • PIS PRZYGOTOWAŁ PROJEKT PRZEZNACZENIA DWÓCH MILIARDÓW NA TVP, BO NAJWYRAŹNIEJ POTRZEBUJE ALBO COŚ

PiS przygotował projekt przeznaczenia dwóch miliardów na TVP, bo najwyraźniej potrzebuje albo coś

19.12.2019, 10:55
Posłowie PiS
złożyli
projekt nowelizacji ustawy o abonamencie rtv,
na mocy której
Telewizja Polska i Polskie Radio mają w 2020 roku otrzymać nawet 1,95 mld zł
finansowania w formie
skarbowych papierów wartościowych
. Jak w poprzednich latach, zdecydowaną większość kwoty ma otrzymać TVP.
Projekt pojawił się na stronach sejmowych w środowy wieczór. Jak podaje
Gazeta Wyborcza
nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych ma już numer druku i została skierowana do pierwszego czytania.
Pieniądze mają być
 rekompensatą z tytułu ubytków wpływów z opłat abonamentowych.
"W roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2020 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień. (…) Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 1 950 000 tys. zł" - napisano w projekcie.
W latach 2018-2019
media publiczne otrzymały
1,26 miliarda złotych. Wówczas aż 1,13 mld zł otrzyma Telewizja Polska.
 Reszta została rozdysponowana pomiędzy Polskie Radio i rozgłośnie regionalne.
Warto przypomnieć, że to nie jedyne wsparcie w ostatnim czasie, które otrzymało TVP. 
W 2017 roku telewizja publiczna dostała z budżetu ponad 300, a rok później - prawie 700 mln zł.
Dokładną kwotę
rekompensaty za 2020 rok ma ustalić
do końca stycznia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
uwzględniając średnioroczną liczbę osób zwolnionych z płacenia abonamentu rtv oraz szacunkową liczbę osób zwolnionych z tej daniny, które nie zarejestrowały swoich telewizorów i odbiorników radiowych.
- Kwotę rekompensaty na 2020 wyznacza suma ubytku wpływów abonamentowych wynikającego ze zwolnień oraz niewypłacona dotąd część rekompensaty ubytku wpływów abonamentowych, który wynika z nieuiszczania opłat abonamentowych przez osoby ustawowo zwolnione od tego obowiązku w latach 2018 i 2019. Określając wysokość rekompensaty KRRiT powinna również uwzględnić szacowane koszty związane ze zbyciem skarbowych papierów wartościowych tak, aby kwota uzyskana z ich zbycia odpowiadała zapotrzebowaniu jednostkom publicznej radiofonii i telewizji - napisano w uzasadnieniu projektu.
TVP
 przedstawiła niedawno Radzie Mediów Narodowych sprawozdanie finansowe za trzy kwartały tego roku.
Okazuje się, że jej przychody rosną. 2017 r. to było 1 813 201 zł, w 2018 - 2 253 262 zł , a w 2019 (trzy kwartały) - 2 708 143 zł.
Należy jednak nadmienić, że
przychody rosły przede wszystkim z tytułu rekompensaty
wypłaconej z budżetu państwa na podstawie nowelizacji budżetu.

Hej, jesteś na Donald.pl

Jesteśmy niezależnym portalem, który sprawdza informacje i podaje ich źródła. Piszemy o ciekawych i ważnych wydarzeniach, o ludziach i o popkulturze. Walczymy o więcej dystansu i zdrowego rozsądku w polskich mediach.

 

Chcesz nam pomóc zmieniać polskie media? Przeczytaj nasz manifest na Patronite: https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA