Logo
  • DONALD
  • CD PROJEKT POROZUMIAŁ SIĘ Z SAPKOWSKIM, MA NOWE PRAWA DO WIEDŹMINA

CD Projekt porozumiał się z Sapkowskim, ma nowe prawa do Wiedźmina

21.12.2019, 08:25
Producent gier CD Projekt
porozumiał się
z twórcą serii "Wiedźmin" Andrzejem Sapkowskim,
 co do praw do korzystania z uniwersum Wiedźmin.
W piątek CD Projekt poinformowało o porozumieniu w komunikacie giełdowym:
"
Ze względu na zawarte w umowie zobowiązania stron do zachowania poufności a także ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa spółki,
szczegóły zawartego porozumienia nie zostaną ujawnione, przy czym przyjęte uzgodnienia zaspokajają i w pełni wyjaśniają potrzeby oraz oczekiwania obu stron przy poszanowaniu wcześniej zawartych umów oraz nakreślają ramy przyszłej współpracy pomiędzy stronami" - napisano.
Porozumienie ma dawać firmie
"nowe prawa oraz potwierdza posiadane prawa do eksploatacji uniwersum Wiedźmina w obszarze gier wideo, komiksów, gier tradycyjnych oraz merchandisingu".
W związku z tym w piątek
kurs akcji CD Projekt wzrósł o 0,52 proc. do rekordowej ceny 270,10 zł. Przy takim kursie kapitalizacja spółki wynosi już 25,96 mld zł.
Przypomnijmy, w październiku 2018 roku
CD Projekt poinformował
, że otrzymał od pełnomocników
Sapkowskiego wezwanie do zapłaty dodatkowych 60 milionów złotych:
"Jak wiadomo, zawarliście Państwo kilka umów, dotyczących możliwości wykorzystywania utworów Pana Andrzeja Sapkowskiego, jednak umowy te nie mogły (o ile w ogóle to skutecznie robiły) wyłączyć uprawnienia Autora do dochodzenia należnego wynagrodzenia w przyszłości. Podstawą bowiem kierowanych do Państwa roszczeń (nie jedyną i nie najbardziej, dla Państwa, problematyczną) jest art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" - stwierdzili prawnicy Sapkowskiego.
Według nich Sapkowski powinien
otrzymać od CD Projekt 6 procent zysków ze sprzedaży gier i licencji opartych na jego książkach:
"Tym samym, odliczając nawet to, co Autor uzyskał do tej pory, jak i jednocześnie uwzględniając wzrost zysków ze sprzedaży w szczególności gry "Wiedźmin 3" wraz z dodatkami, uznajmy że roszczenie na tę chwilę opiewa co najmniej na 60.000.000,00 zł" - stwierdzili.
Wówczas spółka oceniła, że takie roszczenia
"są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości".
"Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów Pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez Spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia.
W związku z tym, Zarząd Spółki dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, j
ednakże rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy" - zapowiedziano wówczas.

Dokarm kaczkę przez internet

Cieszymy się, że tu jesteś. Zobacz nasz manifest na Patronite, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA