Logo
  • DONALD
  • POSŁANKA PIS DOMAGA SIĘ OCHRONY PRAWNEJ DLA KSIĘŻY, TAKIEJ JAK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

Posłanka PiS domaga się ochrony prawnej dla księży, takiej jak dla funkcjonariuszy publicznych

06.08.2019, 11:16
[reklama]
Anna Sobecka
, toruńska posłanka PiS, opublikowała na swojej stronie internetowej apel do ministra sprawiedliwości,
Zbigniewa Ziobry.
Domaga się w nim
objęcia księży specjalną ochroną prawną
, która teraz przysługuje
funkcjonariuszom publicznym
, czyli policjantom, ratownikom medycznym, sędziom, prokuratorom i komornikom, ale także kuratorom czy nauczycielom.
Ma to być odpowiedź na
"narastający problem agresji i spiralę nienawiści"
 wobec duchownych. 
"Wydarzenia ostatnich miesięcy nakazują wręcz, otoczyć ochroną prawną kapłanów i inne osoby duchowne, które w związku ze swoją przynależnością wyznaniową i prowadzoną w jej ramach działalnością publiczną
stają się celami bestialskich ataków"
 - pisze Sobecka. Jako przykład podaje atak na księdza w Turku czy ostatni atak na księdza w Szczecinie.
Według posłanki potrzebne jest więc uzupełnienie "luki prawnej", jaka istnieje w
kodeksie karnym
. Sobecka chce, aby do artykułu 233, mówiącego o karach grożących za czynny atak na funkcjonariusza publicznego, dodać
dodatkowy paragraf
"§ 3 - Ochronie prawnej określonej w § 1 i 2 podlegają kapłani i inne osoby duchowne reprezentujące kościoły i związki wyznaniowe ujęte w rejestrze o którym mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 roku Nr 31, poz.1965 z pozn.zm.) jak też działające na podstawie innych ustaw" - proponuje Sobecka. 
[reklama]
Zobacz też:

Dokarm kaczkę na Patronite

Zobacz nasz manifest, dowiedz się co próbujemy zrobić i czy chcesz być tego częścią:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA