Logo
  • DONALD
  • ROSNĄ PRYWATNE WYDATKI NA ZDROWIE, PO RAZ PIERWSZY WYDALIŚMY PONAD 50 MLD ZŁ

Rosną prywatne wydatki na zdrowie, po raz pierwszy wydaliśmy ponad 50 mld zł

06.08.2023, 09:30
Rzeczpospolita
podaje, opierając się na danych GUS, że
Polacy w 2022 roku z własnej kieszeni wydali na leczenie ponad 51,6 mld zł.
Jest to rekord, ponieważ po raz pierwszy kwota ta przekroczyła 50 mld złotych. Wydatki publiczne wyniosły z kolei 154 mld zł.
Co warto podkreślić, udział prywatnych środków we wszystkich wydatkach na ochronę zdrowia
maleje i jest to związane z szybko rosnącymi publicznymi wydatkami na zdrowie
. Pięć lat temu wydatki prywatne stanowiły ponad 44 procent wydatków publicznych, wówczas jednak z publicznych środków na ochronę zdrowia przeznaczaliśmy 90 mld zł, z kolei z prywatnych 40,1 mld zł. 
Łącznie w
2022 roku
na ochronę zdrowia wydano
205,6 mld zł,
co stanow
i 6,7 proc. PKB Polski
. 5 procent stanowią publiczne wydatki, a 1,7 procent - prywatne.
GUS w swoich zestawieniach dzieli prywatne wydatki na zdrowie na dwie kategorie, czyli środki wydawane przez g
ospodarstwa domowe
i resztę. Ta pierwsza grupa wydała
37 mld zł.
Z kolei "reszta", czyli pieniądze, które na opiekę zdrowotną pracowników przeznaczają pracodawcy, czy też dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne stanowiły 16,5 mld złotych. W ciągu roku wydatki bezpośrednie, czy gospodarstw domowych wzrosły o 3,4 mld zł, a pozostałe o 1,6 mld zł. Łącznie mamy więc wzrost o 5 mld zł.
Jest to największy wzrost wydatków rok do roku. Poprzedni "rekord" odnotowano rok wcześniej, wówczas była to jednak kwota 4,6 mld złotych. GUS zwraca także uwagę, że szybciej rosną również wydatki publiczne. W poprzednim roku wzrosły one o 31,2 mld zł, a rok wcześniej o 13 mld zł. 
W danych GUS zawarte zostały także dane dotyczące wydatków na leki. Na zakup leków refundowanych z prywatnych pieniędzy wydaliśmy ponad 13,3 mld zł, czyli średnio pacjent dopłacił o 61 złotych więcej. Z danych wynika, że na leki wydawanych jest tylko 15 procent publicznych wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia.
Zobacz też:

Dokarm kaczkę przez internet

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Patronite, także jeżeli nie zamierzasz nic wpłacać. To jest nasz manifest:

https://patronite.pl/donaldpl

STRONA GŁÓWNA »
NAJLEPSZE KOMENTARZE TYGODNIA