Logo
  • DONALD
  • TAGI
  • INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS

Guardian: jedna z najbogatszych osób w Australii finansowała zaprzeczanie zmianom klimatu

Guardian: jedna z najbogatszych osób w Australii finansowała zaprzeczanie zmianom klimatu
16
Górnicza magnatka Gina Rinehart ma 17 miliardów dolarów. Była jednym z kluczowych fundatorów prawicowego think tanku. Zobacz więcej »