Logo

Konin: oddano do użytku pierwsze w Polsce mieszkanie treningowe dla osób ze spektrum autyzmu

Konin: oddano do użytku pierwsze w Polsce mieszkanie treningowe dla osób ze spektrum autyzmu
1
Przestrzeń pomoże mieszkańcom zdobyć umiejętności potrzebne w samodzielnym życiu. Zobacz więcej »