Logo
  • DONALD
  • SONDY
  • ZA ZAWIESZENIEM PATENTÓW NA SZCZEPIONKI SĄ JOE BIDEN, MATEUSZ MORAWIECKI I PAPIEŻ. CZY TO

Za zawieszeniem patentów na szczepionki są Joe Biden, Mateusz Morawiecki i papież. Czy to

spisek Big Pharmy
komunizm
superkomunizm
walka z pandemią
Liczba głosujących:
3754